Dolnopoustevenský posel

Jen tak mimochodem ...

Autor: red

Městský úřad v Dolní Poustevně - evidence obyvatel - upozorňuje občany, že při změně trvalého pobytu musí do tří dnů po ubytování nahlásit tuto skutečnost na MěÚ, evidence obyvatel.

Pokud tuto skutečnost občan nenahlásí, porušuje tím zákon č. 135/82 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů, kdy občané jsou povinni hlásit ohlašované místo a počátek trvalého pobytu nejpozději do tří dnů po ubytování. Porušením tohoto zákona se občan dopouští přestupku podle přestupkového zákona č. 200/96 Sb. A právě za tento přestupek může být občanu uložena pokuta ve výši až jednoho tisíce korun.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )