Dolnopoustevenský posel

Nad stránkami obecní kroniky

Autor: Jan Bednář

Po I. světové válce se výroba opětovně rozeběhla na plné obrátky, světová krize v letech 1929 až 1935 však zapříčinila doslovnou průmyslovou katastrofu, protože převážna část výrobců umělých květin zastavila výrobu, případně vyráběla jen malou část. Vzniklá situace zapříčinila i vznikající národnostní spory mezi Němci a Čechy.

Teprve rok 1936 přinesl zlepšení a výroba i vývoz se opět zvýšily. Současně však začal proces fašizace prostřednictvím Henlainovských nacistů, který pak vyvrcholil v září 1938. Za II. světové války byla převážná část továren na výrobu umělých květin v oblasti přeměněna na provozy válečného průmyslu. Vyráběly se tam například maskovací obleky a sítě, výroba květiny se stala jen okrajovým a doplňkovým sortimentem, neboť materiálu pro jejich výrobu byl naprostý nedostatek.

Po porážce Německa byly továrny zkonfiskovány, převážná část německého obyvatelstva odsunuta a továren se ujali tzv. národní správci. Na základě výzvy vlády k osídlení pohraničí přišli do Dolní Poustevny noví obyvatelé z Čech, Moravy i Slovenska, kteří výrobu umělých květin opětovně uvedli v život.

V roce 1948 byly všechny květinářské továrny v místě spojeny a vznikl národní podnik Centroflór, spojené továrny umělých květin. Konkrétně šlo o 16 firem z Dolní Poustevny, 10 firem z Horní Poustevny, ze Severní a z Nové Vísky pak po jedné firmě. Tato původní struktura výroben ale nedovolila plně rozvinout velkovýrobu, a proto v letech 1948 - 51 došlo k další centralizaci. V Dolní poustevně byla výroba umělých květin soustředěna do třech závodů. První závod, označen jako závod 01, tvořil základní provoz a jeho úkolem bylo soustředit se na výrobu módních květin určených převážně pro vývoz. Druhý závod - 02 se zabýval výrobou polotovarů a ovoce, tj. výrobou listové látky, textilních a papírových rourek, dutého a vatovaného ovoce, pestíků, ovinutých drátů, vatových stromků, žinylky, kartonáže atp. Třetí závod - 03 se věnoval výrobě atrap, žinylkových figurek, vánočních ozdob a stromků, velikonočních bonboniér.

V Horní Poustevně pak byla výroba také soustředěna do jednoho závodu. Ten se zabýval výrobou umělých květin z textilu, výrobou voskových čelenek, voskových květů, svatebních kytiček a čelenek.

Současně probíhala modernizace výroby umělých květin, činnost zahájilo zcela nové vývojové středisko, které se věnovalo i zavádění nových výrobních technologií, které nahrazovaly namáhavou nebo monotónní práci.

Současně bylo nutné zajistit výchovu učňovského dorostu. Zřízena proto byla dvouletá učňovská škola. Umístěna byla v budově č. 211, kde už byly zařízeny dílny, kuchyně, jídelna, klubovna a internát. (Pokračování).

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )