Dolnopoustevenský posel

Třiadvacet tisícovek ze proměnilo v kameru!

Autor: Mgr. Josef Kodydek

Stalo se nepsaným pravidlem koncem každého delšího období bilancovat, posuzovat co a jak se podařilo, a na tom základě formulovat do další etapy života následná předsevzetí, kterých v hlavních i vedlejších činnostech chceme dosáhnout.

Přestože tím základním obdobím ve školství, a tudíž i v jedné z jeho oblastí, kterou je náhradní výchova dětí bez fungující vlastní rodiny, je školní rok, posuzujeme svoji péči, úspěšnost, ale také problémovost svěřených dětí koncem každého kalendářního roku. Zajímá nás, jak se jim a následně nám společně daří překonávat slabá místa v procesu jejich přípravy do další části již započatého života. Jde nám o dosažení jisté úrovně přirozené zdravé seberealizace nám svěřených dětí, jejich hodnotovou orientaci včetně vážení si výsledků vlastních činností, ale i toho, co dokázali ostatní lidé. Stavíme na tom, že bez vlastního pracovního zapojení, bez, jak u nás říkáme, projevené zásluhovosti v oblasti, kde se chlapec či dívka mohou přirozeně projevit, to není možné.

Velikou pomocí v práci se svěřenými dětmi pak jsou sponzorská přispění, díky jimž je možné obohatit život v náhradních rodinných podmínkách. Tím největším příspěvkem v roce 1998 byl dar Městského úřadu v Dolní Poustevně, dar ve výši 23 tisíc korun, předaný u příležitosti 80. výročí povýšení Dolní Poustevny na město.

Na základě posouzení pedagogické rady byla za tyto prostředky pořízena videokamera pro dokumentaci života našich dětí v podmínkách, v nichž žijí v Dětském domově v Lipové, který jim nahrazuje jejich vlastní rodinu.

Ještě jednou Poustevenským za jejich dar mnohokrát děkujeme.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )