Dolnopoustevenský posel

Bydlím, bydlíš, bydlíme - platím, platíš, platíme ... (II.)

Autor: Josef Kohout

Následující řádky jsou určeny zejména nájemníkům obecních bytů. Technik bytového hospodářství města Josef Kohout připravil nejen pro toto, ale i pro další čísla Dolnopoustevenského Posla podrobný seznam činností, úkonů a oprav, které v obecních bytech dle platných nařízení (nařízení vlády č. 258/95 Sb.) hradí pronajímatel - čili město, a které je povinnen uhradit nájemce. Věříme, že následující informace přispějí k vaší lepší orientaci v této problematice a že předejdou celé řadě zbytečných konfliktů při jednání s vlastníkem obecních bytů. V dnešním druhém pokračování se budeme věnovat plynovým a elektrickým ohřívačům vody a také plynovým topidlům, kotlům atp.

Plynové průtokové ohřívače (karmy)

Drobné opravy, které hradí nájemce bytu:

Uvedení do provozu. Čištění spotřebičů a kouřovodů. Výměny termočlánku, rour a kolen na odvod spálených plynů (kouřovodů). Výměny těsnění, opravy a výměny membrány. Opravy a výměny tlakového pera, ventilů. Výměny páky a opravy plynových a vodních dílů, promazání. Výměny termopojistky, opravy a výměny regulačního zařízení hořáků. Provádění ochranných nátěrů. Opravy topného tělesa, opravy a výměny termostatu. Výměny a doplnění těsnění, šroubků, nýtů a dalších drobných součástí.

Větší opravy, které hradí pronajímatel:

Výměna výměníků, výměny plynových a vodních dílů. Výměny hořáků a pláště karmy.

Elektrické průtokové ohřívače a bojlery

Drobné opravy, které hradí nájemce:

Uvedení do provozu. Výměny přívodní šňůry s vidlicí. Výměny těsnění a signálního světla. Výměny mikrospínače, držáku a páky. Opravy a výměny membrány. Opravy a výměny ventilů a páky, tlakového pera, čištění. Provádění ochranných nátěrů. Opravy topného tělesa. Opravy a výměny termostatu a termopojistky. Výměny příruby. Opravy a výměny stykače na noční proud.

Větší opravy, které hradí pronajímatel:

Výměny vrchního krytu, výměny kompletního výměníku. Výměny tlakové nádoby a topného tělesa.

Plynová topidla

Drobné opravy, které hradí nájemce:

Uvedení do provozu. Čištění před topnou sezónou. Opravy a výměny termočlánků. Výměny přívodu zapalováčku, výměny hořáku zapalováčku. Výměny trysek a průhledového skla a těsnění průhledového skla. Výměny příruby, knoflíků a termopojistek. Opravy a výměny termostatů, výměny regulátoru tlaku plynu. Výměny přívodu vzduchu a odtahu spalin. Opravy hořáků. Opravy a výměny uzavíracích kohoutů plynu. Výměny horního i předního krytu. Výměny a doplňování těsnění, šroubků, nýtů a dalších drobných součástí. Pročištění plynovodních přípojek od plynoměru ke spotřebičům.

Větší opravy, které hradí pronajímatel:

Výměny výměníků, výměny plynových ventilů a kombinace. Výměny hořáku topidla, piezozapalovače a termoregulátoru.

Plynové kotle etážového topení

Drobné opravy, které hradí nájemce:

Čištění spotřebiče před sezónou včetně kouřovodů. Výměny membrán, těsnění. Opravy termopojistky. Uvedení nového spotřebiče do provozu. Veškeré prohlídky a seřízení všech termostatů. Dotlakování expanzních (tlakových) nádrží. Výměny napouštěcích a regulačních ventilů.

Větší opravy, které hradí pronajímatel:

Výměny čerpadla a ohřívacího tělesa. Výměny hořáku a tlakových expanzních nádrží. Výměny el. panelů a termopojistek. Výměny výměníků užitkové vody. Výměny pojistek vody, výměny termostatů a trojcestného ventilu.

Kotel etážového topení na tuhá paliva

Drobné opravy, které hradí nájemce:

Opravy a výměny napouštěcího a výpustného ventilu, přetěsnění jednotlivých přírub. Výměny přírub. Opravy a výměny odvdušňovacího ventilu. Provádění ochranných nátěrů, opravy dvířek a roštu. Výměny kouřových rour a jejich čištění. Utlumení kotle kolem dvířek a pláště. Vyčištění kotle od sazí a popele. Seřízení ventilu nebo kohoutu u topných těles.

Infrazářiče

Opravy, které hradí nájemce:

Výměny přívodní šňůry, opravy a výměny termostatu.

Větší opravy, které hradí pronajímatel:

Výměny celého topného tělesa.

Elektrická akumulační kamna

Drobné opravy, které hradí nájemce:

Výměny ventilátoru. Výměny spínače. Opravy termostatů a výměny pojistného a prostorového termostatu.

Větší opravy, které hradí pronajímatel:

Výměny celého topného tělesa. Výměny nabíjecího termostatu.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )