Dolnopoustevenský posel

Pele - mele

Autor: red
  • Severočeská vodárenská společnost stanovila jednotné ceny na dodávku pitné vody pro domácnost ve výši 15,55 Kč/m3 a za odpadní vodu, odvedenou z domácnosti ve výši 11,71 Kč/m3. Pro ostatní odběratele byla stanovena cena pitné vody ve výši 18,92 Kč/m3 a cena odváděné odpadní a srážkové vody 13,96 Kč/m3. Uvedené ceny neobsahují daň z přidané hodnoty, která bude při fakturaci připočtena ve výši 5 % k celkové částce.
  • Pozemkový fond ČR vydal nové metodické pokyny pro vydávání náhradních pozemků. Nabízet je bude v pravidelných intervalech (1x za čtvrt roku) na úředních deskách obecních a městských úřadů. Nabídky budou současně zveřejňovány na internetu. Podrobné informace podá Územní pracoviště Děčín, Sládkova ul. č. 2.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )