Dolnopoustevenský posel

Máme doma předškoláka

Autor: PhDr. Jan Purnoch<

Konstatování této skutečnosti je typické pro několik stovek rodin v našem regionu. Zakrátko však bude nabývat na intenzitě, zejména s blížímcí se zápisem do prvních tříd základní školy a následně s nástupem do školy.

Do školy by mělo nastoupit dítě připravené, resp. školsky zralé. Tento termín zahrnuje zralost psychosociální. Odborné pracoviště - pedagogicko-psychologická poradna, každoročně zjišťuje školní zralost u několika desítek dětí. Nejčastějším důvodem odkladu školní docházky byla sociální a pracovní nevyzrálost, tedy nepřipravenost dítěte přijmout novou sociální roli - roli školáka.

Hlavní důvod nedostatečné připravenosti spatřujeme v tom, že poměrně velká část dětí předškolního věku nenavštěvuje mateřskou školu, kde je předškolní výchova prováděna profesionálně. Abychom vyšli vstříc rodičům dětí, které nenavštěvují mateřskou školu, nabízíme jim částečně odbornou pomoc před vstupem do školy - formou konzultace v poradně.

Pokud tedy maminky, ale samozřejmě i tatínkové, budou mít zájem, mohou se informovat na podrobnosti na našem pracovišti osobně (Sukova 6/870, Rumburk), lze i telefonicky (332325).

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )