Dolnopoustevenský posel

Kam s ním (ní)?

Autor: Ing. Pavel Špaček

I trochu delší název, který škola nese - Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, ilustruje změny, ke kterým v posledním období ve Šluknově ve školství došlo. Nicméně lze říci, že právě tato šluknovská škola může svou nabídkou oslovit opravdu mnoho vycházejících žáků.

Těm, kteří usilují o dosažení maturity nabízí 4leté studium Sociální péče se specializacemi Pečovatelská činnost a Sociálně správní činnost. Z názvu specializací je jasné nejen zaměření studia, ale i následné uplatnění absolventů - především v ústavech sociální péče, v terénní ošetřovatelské službě, v sociálních orgánech státní správy. Plnohodnotného maturitního vzdělání mohou ale dosáhnout i děvčata a chlapci vyučení v tříletých oborech obchodu a služeb - např. prodavači, kuchaři, číšníci a další. Pro ty je připraveno 2leté nástavbové studium Podnikání v oborech provozu a služeb.

Zajímavá je i nabídka 3letých učebních oborů, především pak zvláště pro děvčata ideálního Provozu služeb, který lze považovat za kombinaci přípravy pro rodinný život a zvládnutí základů řemesla - oděvnictví a přípravy pokrmů. Přihlášky je možno podávat i na obor Výroba a aranžování ozdobných předmětů, dále pak na obor Krejčí, krejčová.

Nezapomnělo se ani na žáky, kteří z různých důvodů nedokončí docházku v 9. třídě, nebo v této třídě neprospívají. Těm lze nabídnout 2leté učební obory. Chlapcům je určen Dělník technických služeb (základy řady řemesel a údržby), děvčatům pak Provoz domácnosti (péče o rodinu, práce švadleny a kuchařky) a Výroba umělých květin. Velký zájem je také o obor Provoz společného stravování (vaření, obsluha, práce v hotelu apod.), do kterého jsou přijímáni chlapci i děvčata.

Bližší informace získáte přímo ve škole (Karlova 564, Šluknov) nebo i telefonicky 386263, 386497.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )