Dolnopoustevenský posel

Jako externí učitel Základní umělecké školy

Autor: Mgr. Josef Křičenský, učitel

Jako externí učitel Základní umělecké školy v Rumburku vyučuji již pěknou řádku let naše děti hře na dechové hudební nástroje. Letos se čtyři děti učí na zobcovou flétnu, dvě dívky na flétnu příčnou a dva chlapci na trubku a současně i na zobcovku. Hra se nám daří, děti mají zájem a začínají dosahovat pěkných výsledků.

Mnozí z vás, rodičů a občanů, víte, že ještě před dvěma až třemi roky se na naší škole vyučovalo hře na instrumenty ve větším rozsahu. Dojížděly k nám učitelky klavíru, houslí a kytary ze Sluknova a více mladých se zapojovalo do studia hry. Děti často vystupovaly na žákovských koncertech, na našich městských akcích a též v sousedním saském městě Sebnitz.

Je pravdou, že již druhým rokem se platí za tuto výuku školné, v současnosti 1200 Kč za pololetí. Možná i toto způsobilo úbytek žáků, a tak jsem nakonec jako učitel hudby zůstal se svými dechy sám.

Domnívám se, že by nebylo na škodu, a to apeluji na vás rodiče, opět pozvednout dětské hudební umění, přihlásit a zapojit další talentované děti do studia hry, zejména klavíru, houslí a kytary. V případě dostatečného zájmu by určitě ředitelství ZUS v Rumburku zajistilo hudební pedagogy. Vždyt výuka elévů by mohla začít od druhého pololetí tohoto školního roku nebo od září roku 2000. V případě zájmu mě rodiče mohou kontaktovat přímo.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )