Dolnopoustevenský posel

Zazní-li siréna, nemusí vždy hořet

Autor: Ladislav Brůna, Jan Diessner, preventisté

Poplachová zvuková signalizace, tzv. siréna, není vždy platná jen pro hasiče. Podle zvuku, délky a kolísavosti signálu lze zjistit, co se momentálně děje. Jistěže si většina z nás vybaví jak filmy válečné, kde sirény označovaly letecké nebezpečí, tak filmy katastrofické, kde táhlý zvuk oznamoval bouře, zemětřesení či jiná nebezpečí.

A proto není na škodu znát těchto pár rozlišení. Při jakékoliv katastrofě zní siréna kolísavě po dobu dvou minut. Pokud jde o všeobecnou výstrahu, můžeme slyšet sirénu po dobu dvou minut bez jakékoli pauzy. Je-li tento signál slyšet po dobu dvou minut přerušovaně, jedná se o nebezpečí zátopové vlny. Jedná-li se o požární poplach, zní siréna po donu jedné minuty bez přerušení.

Při jakékoliv z těchto výzev není radno vyvolávat paniku, ale naopak spořádaně odejít na místo určené k úkrytu, či vyčkat příjezdu záchranné jednotky nebo hasičů a řídit se jejich pokyny. Velice prozíravé bývá, zbyde-li trocha času, před odchodem z bytu vypnout plyn, vodu, elektřinu, případně i přívod páry.

V Dolní Poustevně je hned několik na sobě nezávislých zvukových poplachových signalizací. Jde o hasičskou zbrojnici (tel. 397 222), městskou kotelnu (397 155) a firmu Izopol (397 186). Tato místa lze též užít pro nahlášení požáru a živelných pohrom. Siréna na budově základní školy je určena přímo pro potřeby civilní obrany.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )