Dolnopoustevenský posel

Informace dopravního inspektorátu

Autor: Jiří Rolla, ORP Děčín

Okresní ředitelství Policie CR v Děčíně oznamuje občanům, že s konečnou platností se od 15. 11. 1999 ruší neefektivní úřední dny na dopravním inspektorátě v Rumburku, které probíhaly každé úterý a byly určeny pro řidiče Sluknovského výběžku.

Uřední dny pro veřejnost se v Děčíně z pondělí a středy rozšiřují na po 8 - 17 hodin, út 8 - 15 hodin, st 8 - 17 hodin, čt 8 - 15 hodin a pá 8 - 15 hodin. nasmlouvané termíny pro dovozce vozidel platí a další vozidla k přihlášení budou určeny policií.

Dále upozornujeme řidiče, kteří na DI v Děčíně přijíždějí svými vozidly, že od 15. 11. 1999 nebude umožněn příjezd až k dopravnímu inspektorátu (o výjimce rozhodne policista) a musejí využít k parkování přilehlé komunikace a veřejná parkoviště. nedodržení dopravního značení a pokynů Městské policie bude přísně postihováno. Zádáme občany o maximální ohleduplnost a kázeň.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )