Dolnopoustevenský posel

Pele

Autor: red

Okresní úřad v Děčíně, referát životního prostředí uskutečnil v letním období tohoto roku socioekologický průzkum na území regionu Děčínska. Ke spolupráci přizval všechny obecní a městské úřady, výrobní podniky, podnikatele a zájmové organizace působící na území okresu. Výsledky průzkumu jsou k dispozici i občanům Dolní poustevny, a to v evidenci nemovitostí.

Hospodaření města k 3. 11. 1999: Příjmy 102,7 %, výdaje 61,86 %. K tomu není třeba nic dodat, snad jen to, že probíhá příprava rozpočtu města na rok 2000. Náměty a podněty jsou proto vítané!

Bytový dům č. p. 374 - 6 se ještě letos dočká nové střechy. V příštím roce bude i zateplen. Akci podpořil milionovou dotací stát. Oprava střechy probíhá také na domě č. p. 193.

Už v dohledné době se bude moci Dolní Poustevna pochlubit novými autobusovými zastávkami. První se objeví v Karlíně.

Pro českou i saskou stranu připravuje Vyšší dopravní škola v Děčíně podklady pro přípravu projektové dokumentace nutné ke znovuobnovení provozu na železničním hraničním přechodě Dolní Poustevna - Sebnitz.

Všech 12 členů dolnopoustevenské zásahové jednotky SDH se úspěšně podrobilo psychologickému šetření. K činnosti SDH jsou způsobilí.

Komise pro výstavbu na základě stanoviska DI Děčín sděluje, že vystavování zboží na chodnících je podle zákona č. 13/1997 Sb. zakázáno.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )