Dolnopoustevenský posel

Silnice na Šluknovsku se letos příliš nezmění

Autor: red

    Starostové Šluknovska, včetně starosty Dolní Poustevny Miroslava Jemelky, se v minulých dnech obrátili na ministerstvo dopravy se žádostí o pomoc při řešení havarijního stavu silniční sítě v oblasti. Jejich žádostí se zabýval náměstek ministra Ing. Jaroslav Vrána. "... plně chápu, že havarijní stav silniční sítě Vás velmi zneklidňuje, neboť komplikuje dopravní spojení a bezpečnost provozu na takto špatném stavu silnic," píše ing. Vrána a pokračuje: "Dopisem ředitele SÚS Děčín jste byli informováni o výši přidělených finančních prostředků, které umožní částečně plošně upravit povrch komunikací. V ostatních případech bude pro zlepšení stavebního stavu silni, tj. odstranění výtluk, provedena pouze lokální výsprava."
    Dále náměstek Vrána uvádí, že v současné době hledá ministerstvo cesty, jak ve spolupráci s ministerstvem financí navýšit rozpočet ministerstva dopravy a tím pádem i jednotlivých podniků SÚS. "V neposlední řadě je také ověřována možnost zajištění finanční půjčky z Evropské investiční banky," dodává Vrána s tím, že pokud se nepodaří zajistit další tok finančních prostředků, nebude možné v letošním roce vynaložit více prostředků na údržbu a opravu silniční sítě.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )