Dolnopoustevenský posel

Poslední zvonění, po padesáti letech …

Autor: Ing. Pavel Špaček

    Po předchozí písemné a praktické zkoušce přistoupili dne 14.6. 99 žákyně a žáci učiliště v Dolní Poustevně, obor Provoz společného stravování (vaření, obsluha) k učňovské závěrečné zkoušce ústní, kterou všichni úspěšně složili. Absolventům patří naše blahopřání a patří jim i místo v kronice Dolní Poustevny. Bohužel se totiž jedná o poslední učně v Dolní Poustevně.
    Ti první zahajovali činnost učňovského zařízení v Dolní Poustevně přesně před 50 lety, t.j. v roce 1949. Možná, že vás bude zajímat, že odborná příprava k nám byla přeložena z Prahy a že z prvních žákyní už natrvalo v Poustevně zůstaly žít a pracovat naše spoluobčanky Hana Kricnerová, paní Marie Čápová, paní Jenšíková.
     Až do roku 1990 byla hlavním učebním oborem výroba umělých květin a ozdob - nikde jinde v Evropě nebyla takto komplexně květinářská specializace vyučována (dnes jsou odborného školy na americkém kontinentě, v Číně, Koreji). S útlumem květinářské výroby po roce 1990 se začalo měnit i zaměření školy. Rozvoj cestovního ruchu, podnikání
doprovázející společenské změny a otevření hraničních přechodů vedlo stále více k orientaci přípravy pro oblast služeb, vaření, obsluhy a oděvnictví. Poslední květinářky končily v minulém roce, ale je zajímavé, že poptávka po nich začíná narůstat - hlavně od firem, které se zabývají výstavnictvím, aranžováním a prodejem přírodních květin. V roce 1991 se stalo naše učiliště státní školou a lze bez nadsázky říci, že si vedlo dobře. Absolventi nacházeli bez problémů uplatnění, důraz byl kladen na všechny stránky přípravy. Z hlediska ekonomické prosperity bylo učiliště hodnoceno mezi nejlepšími v ČR. Bohužel v roce 1997 rozhodli tehdejší ministr školstvá Pilip a jeho náměstek Kozel o tom, že se mají vytvářet velké školy a malé rušit. Ředitel Školského úřadu v Děčíně prosadil připojení naší školy ke škole ve Šluknově s tím, že v Dolní Poustevně odloučené pracoviště a že právě velká škola je zárukou, že z Dolní Poustevny střední školství nezmizí. Skutečnost je bohužel jiná. Ruší se i odloučené pracoviště, obory z Dolní Poustevny se budou učit ve Šluknově.
    Jistě se jedná o málo pozitivní záležitost, na druhé straně však zůstává skutečností, že se učňovské zařízení v Dolní Poustevně nesmazatelně zapsalo do historie města i do osudu mnoha našich obyvatel. Prostě kus dobré práce byl vykonán.
 Dovolte mi proto, abych jako pedagog končící školy uctil památku všech již nežijících kolegyní a kolegů, kteří se o učňovské zařízení v Dolní Poustevně zasloužili. Chtěl bych poděkovat i žijícím, těm, kteří odešli na zasloužený odpočinek nebo v souvislosti s koncem školy nalezli jiné uplatnění. Výčet by byl jistě dlouhý, přesto bych neměl zapomenout na pana kuchaře Josefa Čápa, vedoucí pracovníky Marii Čihákovou, Věru Koščovou, Ladislava Kateřiňáka, vychovatelky Jaroslavu Pouchovou, Hermínu Balounovou, Ludmilu Jemelkovou, mistrové Marii Klingerovou, Marii Hofmannovou, učitelky Stanislavu Hrdličkovou, Mgr. Jiřinu Špačkovou, učitele Miroslava Sádovského.
     V roce 1997 prověřovala práci SOU a U v Dolní Poustevně Česká školní inspekce. Na základě hloubkové kontroly konstatovala, že se jedná o školu nadprůměrnou a jako velký klad byl hodnocen citlivý a přitom náročný individuální přístup k žákům a snaha opravdu dobře připravit děvčata a chlapce pro život po profesní, ale i po lidské stránce. Myslím, že tento přístup doprovázel celých 50 let existence učňovského zařízení v Dolní Poustevně.

Ing. Pavel Špaček, ředitel SOU v letech 1967 - 73 a 1990 - 98

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )