Dolnopoustevenský posel

A ještě k plynofikaci

Autor: Ing. Miroslav Jemelka

     Městské zastupitelstvo na svém jednání 26. května jmenovalo komisi pro přípravu a zajištění plynofikace města, včetně vyhlášení výběrových řízení na jednotlivé etapy. 9. června se pak zástupci města setkali s vedením Severočeské plynárenské společnosti a projednali s nimi další postup plynofikace města, která by mohla začít na jaře příštího roku. Severočeská plynárenská objasnila změnu postoje k plynofikaci Dolní Poustevny (změny v investičním plánu společnosti, dohoda se společností Izopol o odběru plynu atp.) a nevylučuje, že by v průběhu několika následujících let převzala pod svou správu vybudovanou plynovou technologii, na jejíž výstavbě by se finančně spolupodílela. Dále Severočeská plynárenská, jako dodavatel zemního plynu (nikoliv firma Harpen), zvažuje změnu svých požadavků vůči městu v souvislosti s množstvím odebraného plynu - původní požadavek byl 1 milión m3 za rok.Vedení města v současné době hledá společně s bankovními domy, fondy a ostatními orgány možnosti takového úvěrového financování stavby, které by do budoucna nezastavily další investiční akce ve městě. Současně si uvědomuje, že po dobu ještě minimálně jednoho roku bude nutné zajistit bezproblémový chod stávající kotelny. Městské zastupitelstvo proto ustavilo komisi, která zabezpečí vyhlášení výběrového řízení na nezbytné
opravy a financování chodu kotelny.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )