Dolnopoustevenský posel

Kauza plynofikace zasáhla i Brno!

Autor: red

     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně obdržel od jistého dolnopoustevenského občana podnět k prošetření postupu firmy Harpen CZ při uzavírání smlouvy na odběr tepla s obyvateli města. Ta jim byla podle stěžovatele "vnucována," a to jak už existujícím odběratelům tepla, tak i těm potencionálním. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonal svou povinnost a konstatoval, že "... postup a ustanovení Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek předložená firmou Harpen odběratelům ve městě Dolní Poustevna nelze posuzovat ve smyslu zákona č. 63/1991 Sb., v platném znění, neboť se nejedná o dohodu mezi soutěžiteli, ani o možné zneužití dominantního postavení, protože firma Harpen tohoto postavení nedosahuje."
 No a je to! Bublina splaskla.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )