Dolnopoustevenský posel

Číslo 9/1998

Předchozí čísloHlavní stránkaDalší číslo

Předchozí číslo
Hlavní stránka
Další číslo

MěÚ Dolní Poustevna
Interdata
Region


Vyhláška o dni a místě konání voleb do zastupitelstva v obci

Autor: Ing. Miroslav Jemelka, starosta města

Město Dolní Poustevna podle § 31 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, stanoví:

 1. Volby do zastupitelstva se uskuteční dne 13. listopadu od 14.00 do 22.00 hodin a dne 14. listopadu 1998 od 7.00 do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb do zastupitelstva v okrsku č.1 je zasedací místnost Městského úřadu Dolní Poustevna - pro voliče bydlící v k.ú. Horní Poustevna, Karlín, Markéta a Nová Víska.
 3. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel.
 4. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České republiky.
 5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
 6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Dolní Poustevně dne 9. září 1998 Ing. Miroslav Jemelka, starosta města


Omluva SPT Telecom

Městský úřad v Dolní Poustevně obdržel 17. září omluvný dopis podepsaný vedoucím oddělení síťové infrastruktury v Ústí nad Labem Františkem Fáberou. Uvádí se v něm:

" ... na základě Vašeho dopisu bylo projednáno neprodlenné odstranění závad v úpravách terénu s firmou MUL - NET s.r.o. Kámen. Podle vyjádření zhotovitele byla situace hlavně zapříčiněna nedostatečnou kontrolou v době čerpání dovolené majitele firmy pana Řeháka, kdy pověřený zástupce nepnil dostatečně své úkoly. Bylo přislíbeno, že podobná situace se již nebude opakovat. Zároveň bylo zhotoviteli uloženo, aby se dohodl s Vaším městským úřadem na přiměřené kompenzaci za nedostatky. Jménem SPT TELECOM, a.s. se Vám za vzniklou situaci omlouváme ..."

V závěru dopisu František Fábera uvádí, že terénním pracem bude SPT Telecom v závěrečných fázích telefonizace Dolní Poustevny věnovat zvýšenou pozornost a dále, že telefonizace zde skončí do konce října t.r.


Pele - mele

 • Starosta přivítal prvňáčky. Všichni letošní prvňáčci přišli 1. září do zasedací místnosti městského úřadu, kde je pozdravil starosta města Ing. Miroslav Jemelka. Žáci prvních tříd současně obdrželi malé dárky. Slavnostní akt tohoto druhu proběhl v Dolní Poustevně vůbec poprvé.
 • Dodavatel není znám. Až koncem září budeme vědět, kdo provede rozsáhlý projekt teplofikace města. Ve hře jsou ještě tři subjekty. Konečný verdikt vysloví výběrová komise.
 • Oprava kostelíku na Markétě. První etapa opravy byla úspěšně dokončena. Kostelík se může pochlubit nejen novou podlahou a vnitřní omítkou, ale i novým oplechováním věžičky. Rekonstrukční práce provedly firmy: Michaliga - Kolda a Bucek - Cerman.
 • Propagace. Městský úřad vydá pět tisíc kusů propagačního barevného letáčku o městě. Zpracuje ho firma VEGA Libice nad Cidlinou, a to i za finančního přispění děčínského okresního úřadu.
 • Přechod stále aktuální. Město i nadále usiluje o znovuotevření železničního hraničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz. Dopis zaslaný v této souvislosti novému ministrovi dopravy Peltrámovi je to jasným důkazem.
 • Nezaměstnanost. Poslední srpnový den bylo v Dolní Poustevně registrováno celkem 85 lidí bez práce.
 • Dotace. Ministertvo pro místní rozvoj uvolnilo ze svého rozpočtu čtvrt miliónu korun na opravu střechy ZŠ v Dolní Poustevně.
 • Převod nemovitostí. Školský úřad v Děčíně, Integrovaná škola Šluknov a dolnopoustevenský městský úřad zahájily jednání o převodu některých "školských" nemovitostí do majetku města. O konkrétních výsledcích vás budeme průběžně informovat.
 • Penzion pro seniory. Výběrová komise rozhodla svěřit výstavbu penzionu pro seniory varnsdorfské společnosti MPK. Padlo také konečné rozhodnutí o dodavateli nového živičného povrchu v ulici Sadová. Zhotoví ho firma SaM Varnsdorf.
 • Městský prapor. Datum 19. srpna 1998 bude zapsáno v kronice města. Od tohoto dne totiž v Dolní poustevně vlaje prapor města.
 • EuroTel. EuroTel Praha s.r.o. požádal městský úřad o vydání stanoviska ke zřízení radiotelefonní sítě v Dolní Poustevně.

Ve volbách šest subjektů

Podzimních komunálních voleb se v Dolní Poustevně zúčastní celkem šest volebních subjektů. Kandidátky postavily Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Komunistická strana Čech a Moravy. Voliči ale budou moci volit i tři zcela nezávislé volební subjekty, které se o jejich přízeň hodlají také ucházet.


Změny na poště v Horní Poustevně

Od 1. října budou poštovní úřady v Horní Poustevně a Lobendavě otevřeny pouze jednu hodinu odpoledne. Oznámilo to děčínské ředitelství pošt s tím, že ostatní služby bude v těchto lokalitách zajišťovat tzv. motorizovaná pošta. Zaměstnanci zmíněných poštovních úřadu se stanou kmenovými zaměstnanci dolnopoustevenské pošty, která také bude disponovat příslušným automobilovým vybavením.

Pošta v Dolní Poustevně bude už v dohledné době vybavena moderním počítačovým zařízením. I z tohoto důvodu probíhají v objektu pošty interiérové úpravy.


Společenská kronika

V září slavili 50 let dne 14.9. paní Narcis Jenšíková, 55 let dne 2.9. paní Maria Čubanová, 6.9. pan Siegfied Mitscherling, 13.9. paní Ludmila Schmidová, 17.9. pan Petr Schmalz a 25.9. pan Josef Tvrdý. 70 let narozeniny oslavil dne 1.9. pan Oldřich Brož.

Všem jubilantům pochopitelně blahopřeje i redakce Dolnopoustevenského Posla!


Tenisový víkend: V hlavní roli počasí

Tenisový víkend. Tak byla nazvána akce tenisového oddílu v Dolní Poustevně, při které si měli změřit mezi sebou síly hráči školního i "poškolního" věku.

Jako první se v sobotu 22. srpna utkali o neoficiálního mistra Dolní Poustevny žáci místní základní školy. Studené počasí a především absolutní nezájem dětí (i přes několikerou propagaci městským rozhlasem) způsobily, že se turnaje zúčastnili pouze čtyři (!) hráči oproti loňským dvanácti. Těm, kteří přišli, pak odměnou byly všechny ceny pro tento turnaj připravené a navíc možnost zahrát si i čtyřhry.

Ve dvouhrách potvrdil Honza Moravec, že ve své kategorii nemá konkurenta. Až na Mirka Jemelku, který s ním svedl v obou vzájemných duelech velmi vyrovnaný boj, ve kterém mu chyběl k vítězství vždy jen pověstný krůček. Oba aktéři předváděli, že z tenisu už něco pochytili, a tak diváci byli svědky i některých zajímavých výměn.

Po dvouhrách přišel na řadu turnaj ve čtyřhrách, do kterého se přihlásili navíc Jirka Margala a David Diessner. Všichni aktéři se náramně bavili a svedli vyrovnané boje. Vítězěm turnaje se stali Moravec s Votavou před Margalou s Jemelkou.

To turnaj dospělých ve čtyřhrách O pohár Městského úřadu v Dolní Poustevně přilákal o den později aktérů daleko více. Opět nepřálo počasí, ale 14 dvojic, včetně hráčů ze Sebnitz, mohlo ve skupinách své boje alespoň začít. Začít ano, ale dokončit už ne, neboť kolem poledne se přes dvorce přehnaly dvě dešťové smrště, po kterých byly až do odpoledních hodin dvorce nepoužitelné.

První hrací den nepřinesl žádné překvapení. Některé dvojice však i přes dobrou výchozí pozici nepostoupily do dalších bojů. A nepostoupily proto, že se v neděli 30. srpna prostě nedostavily. Jejich zápasy byly skrečovány a do čtvrtfinále postoupily další dvojice v pořadí. Bez ztráty gamu postoupili z první skupiny suverénně největší favorité Žák s Wildnerem. Druhou skupinu pak vyhráli M. Bureš a J. Pavlovič. V semifinále skončil sen K. Bureše o zopakování loňského prvenství, když s Kernem nestačili na M. Bureše a J. Pavloviče. Do finále pak postoupili i Žák s Wilderem, kteří ale na M. Bureše a J. Pavloviče nestačili a prohráli 5:7 a 2:6. V. Bureš


Poslední aktualizace:
©1998, Computer Education & Interdata Web Team (e-mail )