Dolnopoustevenský posel

Číslo 10/1998

Předchozí čísloHlavní stránkaDalší číslo

Předchozí číslo
Hlavní stránka
Další číslo

MěÚ Dolní Poustevna
Interdata
Region


Vyhrazení výlepových ploch pro předvolební kampaň

V souladu s § 32, odst. 3, zákona č. 152/1994 Sb., vyhrazuji pro účely předvolební kampaně komunálních voleb, konaných 13. a 14. listopadu 1998 s garancí stejných podmínek pro všech 6 volebních stran, následující podmínky:

1. Dolní Poustevna - 2 x betonové sloupy p.p.č. 524/1, naproti prodejně Maso - uzeniny p. Křen 6 x A4.

2. Horní Poustevna - Veřejná deska na autobusové zastávce v Horní Poustevně 6 x A4

Výlep plakátů si zajišťuje každá volební strana samostatně, ve smyslu ostatních ustanovení § 32 zákona č. 152/1994 Sb.


Pozvání pro Miroslava Jemelku

Starosta města Ing. Miroslav Jemelka obdržel pozvání od prezidenta republiky Václava Havla, který ve středu 4. listopadu pořádá slavnostní setkání se starosty a primátory měst a obcí České republiky. Setkání proběhne ve Španělském sále Pražského hradu.


Poděkování starosty města

V souvislosti s právě končícím volebním obdobím děkuji občanům města, členům městského zastupitelstva i všem zaměstnancům městského úřadu za odvedenou práci, stejně tak za časté projevy podpory a lidského pochopení, bez nichž bych nemohl svůj úřad vykonávat. Ing. Miroslav Jemelka


Vítěz: Harpen ČR, s.r.o

Výběr dodavatele studie, projektu a následného zabezpečení finančních prostředků pro realizaci modernizace a rozšíření systému centrálního zásobování teplem v Dolní Poustevně byl ukončen 30. září t.r. "Vavříny vítězství" nakonec získala pražská společnost Harpen ČR, s.r.o., která v současné době provádí například i teplofikaci Rumburku. V odvolací lhůtě podalo proti výsledku výběrového řízení námitku konsorcium Energoinvest, a.s. Praha - Ventos Rumburk. Řeší ji pořadatel soutěže - TGP, s.r.o. Praha. Pokud budou dosažené výsledky potvrzeny, budou stavební práce na novém zdroji zahájeny už v březnu příštího roku.


Pele-mele

 • Převod nemovitostí. Městský úřad v Dolní Poustevně ve spolupráci se Školským úřadem v Děčíně a Střední integrovanou školou Šluknov zahájil jednání o postupném převodu nemovitostí bývalého učiliště Centroflor na město. Od tohoto převodu si město slibuje získání dalších ubytovacích kapacit, včetně možnosti stravování. Nabízí se i možnost pronájmu tamní kuchyně s jídelnou.
 • Národní dům městu? Město Dolní Poustevna požádalo správce konkurzní podstaty Národního domu o možnost odkoupení tohoto objektu. Například pro potřeby společenských organizací, kultury ve městě atp.
 • 11 nových bytů. Podaří-li se městu a SBDO Průkopník sdružit potřebné finanční prostředky, mohla by už v příštím roce začít v Dolní Poustevně výstavba dalších bytů. A to formou střešní nástavby na domě č.p. 410-13 (bytovka u nádraží). Vklad města do společné investice představuje dotaci ministerstva pro místní rozvoj.
 • Centroflor do Šluknova. Firma Bekon, a.s. Šluknov pronajala dolnopoustevenskému Centrofloru, který se stěhuje do Šluknova - do budovy internátu v Království, skárnu, takže Centroflor už má všechny podmínky pro to, aby ve Šluknově zahájil výrobu.
 • Známky jsou na úřadě. Známky pro odvoz komunálního odpadu za období 1. listopadu 1998 až 30. dubna 1999 jsou občanům k dispozici v pokladně městského úřadu. Odvoz v intervalu jedenkrát týdně 640 Kč, odvoz v intervalu jedenkrát za čtrnáct dní 360 Kč.
 • Nezaměstnanost. 1. října t.r. bylo v Dolní Poustevně registrováno 84 osob bez práce.

Bez komentáře aneb Stručná rekapitulace

 • běžný účet města vykazuje zůstatek 2 milióny Kč
 • na termínovaném vkladu je uloženo 6,5 miliónu Kč
 • Dolní Poustevna je v současné době bez dluhů, ještě v roce 1995 dlužila 3,5 miliónu Kč
 • v průběhu zmíněných let město získalo 9,8 miliónu Kč státních dotací
 • snížila se administrativa MěÚ, poklesl i počet zaměstnanců, to vše při nárůstu rozpočtu z 20916000,- na 26500000,- Kč
 • 860 tisíc korun ročně získává město za pronájmy stánkových ploch
 • zásadním způsobem poklesl počet neplatičů nájemného
 • vznikly nové bytové jednotky ze střešní nástavby
 • staví se penzion pro seniory
 • úřad i škola disponuje Internetem
 • zahradní nábytek slouží mateřské i základní škole
 • Dolní Poustevna se opět stala městem
 • obnovuje se uliční systém

Výzva SČE, a.s. Děčín

Na základě zákona č. 222/1994 Sb. vyzývá SČE Děčín majitele a uživatele pozemků, aby provedli okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrických venkovních vedení, s výjimkou registrovaných významných krajinných prvků a památných stromů.

Okleštění dřevin musí být provedeno tak, aby:

 • nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla alespoň jeden metr,
 • v ochranném pásmu vedení vysokého napětí (tj. pod vedením a 7 m na každou stranu od krajních vodičů) dosahovaly porosty max. výšky 3 m a min. vzdálenost větví od vodičů byla 2 m s uvažováním ročního přírůstku,
 • v ochranném pásmu vedení 110 kV (tj. pod vedení a 12 m na každou stranu od krajních vodičů) dosahovaly porosty max. výšky 3 m s uvažováním ročního přírůstku.

Při práci je nutné dodržet bezpečné vzdálenosti osoby od vodičů pod napětím dle ČSN, a to minimálně 2 m u VN a 3 m u 110 kV.

Okleštění dřevin by mělo být provedeno do 30. listopadu 1998.

SČE Děčín současně upozorňuje majitele a uživatele pozemků, že neprovedení okleštění dřevin v ochranných pásmech vedení vysokého napětí může mít za následek stanovení pokuty až do výše 50 miliónů korun.

Po marném uplynutí stanovené lhůty bude provedeno okleštění, případně odstranění dřevin pracovníky dodavatele na nebezpečí majitele nebo uživatele pozemku. Dodavatel není povinen provést likvidaci dřevní hmoty.


Společenská kronika - říjen 98

 • 50 let oslavili: Věra Přívratská, Beno Pjetaš, František Krejza, Tomáš Fux
 • 55 let oslavili: Vladimír Váňa, Ing. Slavomír Svoboda, Vladimír Ninger, Jan Milotínský, František Madunický, Ivana Jirmanová, Jaromíra Hellerová
 • 65 let oslavili: Jan Rejf, František Janíček

Fotbalové odpoledne ve znamení Novy

Autor: Vítězslav Bureš

V rámci oslav 80. výročí povýšení naší obce na město byly v sobotu 19. září odpoledne odehrány tři exhibiční fotbalové zápasy.

Jako první nastoupilo za bouřlivých ovací poustevenské ženské družstvo, které se střetlo s Vilémovem. Diváci stále ještě měli v paměti slavnou červnovou výhru nad stejným soupeřem (1:0) a snad proto očekávali boj se stejným koncem. Zápas samotný, stejně jako i následující souboje, se však v exhibičním duchu v žádném případě nenesl. Děvčata obou družstev si byla vědoma, že každá chyba při tak krátké hrací době (2 x 15 minut) se může proměnit do rozhodující branky. Přesto však byli diváci svědky boje od branky k brance, a tak většinu akcí provázel bouřlivý potlesk. Rozhodnutí přišlo krátce před koncem zápasu. Naše hráčky nedokázaly čelit stupňujícímu se tlaku vilémovských a byla to Bačkadyová, která vstřelila jedinou a nakonec i rozhodující branku utkání.

V druhém zápase slavnostního fotbalového odpoledne se představili naši nejmladší fotbalisté, posíleni některými zkušenějšími staršími žáky. I při jejich utkání s chlapci z Vilémova se diváci náramně bavili a také malí fotbalisté byli za každou povedenou akci odměněni potleskem. Branka v utkání nakonec nepadla a soupeři se o pomyslné body podělili.

Vrchol sobotního odpoledne přišel skoro s hodinovým zpožděním. Na hřiště dolnopoustevenského FK nastoupil tým televize NOVA. Ve vyrovnaném utkání se šance střídaly na obou stranách, více jich však přece jen bylo na straně domácích. V 17. minutě byl v pokutovém území sražen Slavík. Sám si postavil míč na značku pokutového kopu, nastřelil však jen brankáře hostí Meckela. Ten střelu vyrazil, naštěstí k nohám našeho Danče, který fotbalisty Poustevny pohotově poslal do vedení.

Druhá půle proběhla ve znamení snahy Poustevny rozhodnout zápas. Obě šance Pavla Kramera však zůstaly nevyužity. A když své sólo nepromněnil ani Lochmann, přišel trest v podobě vyrovnání, které z druhé penalty utkání zařídil Kolečkář. Zápas tak skončil nerozhodně 1:1.

Po skončení zápasu, který byl rovněž benefiční akcí, předal starosta města ing. Miroslav Jemelka výtěžek ze vstupného a z prodeje propagačních materiálů TV Nova řediteli Dětského domova v Lipové, prostřednictvím šeku, 23 tisíce korun.


Poslední aktualizace:
©1998, Computer Education & Interdata Web Team (e-mail )