Dolnopoustevenský posel

Číslo 11/1998

Předchozí čísloHlavní stránkaDalší číslo

Předchozí číslo
Hlavní stránka
Další číslo

MěÚ Dolní Poustevna
Interdata
Region


Václav Havel navštíví Dolní Poustevnu v příštím roce

U příležitosti setkání se starosty a primátory měst a obcí České republiky, které proběhlo 4. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu, pozval starosta města Ing. Miroslav Jemelka prezidenta republiky Václava Havla k návštěvě Dolní Poustevny. Ten osobní pozvání přijal a přislíbil, že do našeho města zavítá v rámci své návštěvy Šluknovského výběžku v roce 1999.

Připomínáme, že Václav Havel měl do Dolní Poustevny přijet už v srpnu letošního roku. Zdravotní potíže, které ho zastihly a překvapily v rakouském Innsbrucku mu v tom ale zabránili.


Jak jsme v Dolní Poustevně volili?

Vysoká účast voličů a vítězství nezávislých kandidátů. I tak lze charakterizovat průběh komunálních voleb v Dolní Poustevně. O devět míst v městském zastupitelstvu se ucházeli celkem 54 kandidáti a svého volebního práva využilo více než jedenašedesát procent voličů. Tři kandidátky nezávislých kandidátů získaly souhrnně 67 procent odevzdaných hlasů, kandidátky ODS, KSČM i ČSSD pak shodně po 11 procentech. Znamená to, že mandáty budou v novém městském zastupitelstvu rozděleny následovně: tři místa získalo Sdružení nezávislých kandidátů - Za město Dolní Poustevna, dvě místa Sdružení nezávislých kandidátů II. a po jednom pak Sdružení nezávislých kandidátů I, ODS, KSČM a ČSSD.

Zastupiteli jsou

Sdružení nezávislých kandidátů - Za město Dolní Poustevna

 • Ing. Miroslav Jemelka (bezp.) - 403 hlasy
 • Karel Zifčák (bezp.) - 262
 • Jan Hájek (bezp.) - 245

Sdružení nezávislých kandidátů II.

 • Miroslav Sádovský (bezp.) - 232
 • Jan Zelinka (bezp.) - 160

Sdružení nezávislých kandidátů I.

 • Ing. Zuzana Kuchařová (bezp.) - 207

ODS

 • MUDr. Hana Steinbachová (ODS) - 236

KSČM

 • Hynek Jirman (KSČM) - 149

ČSSD

 • František Kalčík (ČSSD) - 149

Volby v okrese a v číslech

V okrese Děčín kandidoval celkem 1981 kandidát. Utkali se o 518 míst v městských a obecních zastupitelstvech. Účast v komunálních volbách dosáhla na Děčínsku hodnoty 39,84 procenta.


Dolnopoustevenské volební střípky

Prvním voličem se v Dolní Poustevně stal pan Miroslav Galbavý starší z č.p. 241 a paní Květa Kopecká z č.p. 111 přišla pro změnu jako první k volební urně v Horní Poustevně.

Dík a uznání patří jak členům obou okrskových, tak i místní volební komise. Volby v Dolní Poustevně proběhly důstojně, klidně, ba přímo hladce.


Už známe jméno starosty!

V úterý 24. listopadu proběhla v průběhu ustavujícího zasedání Městského zastupitelstva v Dolní Poustevně volba starosty města pro volební období 1998 - 2002. Starostou města byl poměrem hlasů ..... zvolen ............

Blahopřejeme a přejeme hodně pracovních i osobních úspěchů.


Studovat lze i po letech

Autor: Ing. J. Melichar, ředitel školy
Podtitul: Obchodní akademie v Rumburku otevírá první ročník dálkového studia

I v severní části okresu Děčín se široké veřejnosti otevírá možnost získat či doplnit si úplné střední odborné obchodně podnikatelské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Hlavní náplní je studium organizace a řízení, marketingových činností, činností spojených s nákupem, výrobou a prodejem, obchodování se zahraničím (včetně spedice, cel, atp.), činností zabezpečujících finanční hospodaření firmy, její účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu, zpracování uvedených činností na počítačích, dále obchodní korespondence, zbožíznalství (včetně ekologických důsledků podnikání), bankovnictví, obchodní právo i ostatní právní disciplíny (právní nauka je samostatný předmět). Důležitou součástí výuky je i studium dvou světových jazyků (německého a anglického) na běžné hovorové úrovni včetně cizojazyčné obchodní korespondence.

Přihlášky ke studiu si mohou zájemci vyzvednout v kanceláři školy nebo u výchovného poradce (mimorumburským je ny vyžádání zašleme). Je třeba je podat do 15. 3. 1999 (v případě volných míst i po tomto datu). Přijímací zkoušky uchazeči nekonají, jsou přijímáni na základě pohovoru. Podmínkou je ukončené úplné základní vzdělání.

Studium je pětileté a je organizováno formou konzultací - v každém školním roce 210 vyučovacích hodin, a to vždy v pondělí od 12.45 hod. do 17.40 až 18.30 hod. - dle aktuálního rozvrhu). Je určeno uchazečům z praxe pro doplnění či rozšíření středního odborného vzdělání, případně nezaměstnaným nebo i absolventům ekonomických škol absolvovaných před rokem 1991, kteří nestudovali principy tržního hospodářství. Úspěšné absolvování studia vytváří absolventovi podmínky získat oprávnění k podnikatelské činnosti a umožňuje mu i ucházet se o studium na vysoké škole. S ohledem na organizační i finanční možnosti školy však toto studium nebude dále otevíráno od 1. ročníku každý rok, ale vždy až po maturitních zkouškách jednoho studijního cyklu, tedy vždy jedenkrát za pět let. Proto, uvažujete-li o této formě vzdělávání, neváhejte! Další třída bude otevřena zřejmě až v roce 2004.

Případné další dotazy zájemcům rádi zodpovíme na telefonním čísle 0413/332434.


Rozšíření nabídky žákům základních škol

Autor: Ing. František Hricz, ředitel SOU a U

Střední odborné učiliště a Učiliště technické ve Varnsdorfu přichází se zajímavou nabídkou pro žáky 9. tříd základních škol. Ve školním roce 1999/2000 se na této střední škole otevírá 1. ročník sportovní třídy se zaměřením na kopanou.

Tento zajímavý nápad se zrodil na základě snahy SK Slovan Varnsdorf zkvalitnit kádr vlastních odchovanců pro družstvo dospělých hrajících ČFL a SOU technického podpořit zájem o málo atraktivní strojírenské obory, jejichž absolventi jsou na trhu práce stále žádanější.

Specifika sportovní třídy v porovnání s ostatními třídami na tomto učilišti jsou zvýšená hodinová dotace pro výuku povinné tělesné výchovy, výuka předmětu sportovní hry a odpolední tréninky pod vedením zkušených fotbalových trenérů SK Slovan Varnsdorf. Tento fotbalový klub poskytne všem žákům potřebné materiální vybavení, tréninkové plochy, sociální zařízení, zdravotní zabezpečení a samozřejmě možnost startovat závodně za tento klub v mistrovské soutěži.

Žáci posledních ročníků základních škol mají možnost na tomto učilišti studovat ve sportovní třídě jeden ze strojírenských oborů: strojní mechanik - zaměření pro stroje a zařízení nebo obráběč kovů - zaměření pro obsluhu číslicově řízených strojů. Právě absolventům těchto oborů nabízí TOS Varnsdorf, a.s. okamžitě po vyučení uplatnění ve firmě, který svým výsadním postavením nejen v regionu skýtá záruku perspektivy, odborného růstu a nadprůměrných výsledků. Právě TOS Varnsdorf a.s. je garantem kopané ve Varnsdorfu a žákům nejen sportovní třídy, kteří uzavřou učební smlouvu s touto firmou bude poskytovat různé finanční i hmotné výhody. Například stipendium (300 - 1000,- Kč měsíčně), úhradu školních potřeb či ubytování a stravování.


Pele - mele

Komunikační centrum v Sebnitz? Radnice v sousední saské Sebnitz zaslala do Dolní Poustevny ke konzultaci dokumentaci tzv. Komunikačního centra určeného pro německou a českou mládež. Záměrem je výstavba oddychového a sportovního areálu v místě někdejší požární zbrojnice, který by sloužil jako místo pro setkávání německé a české mládeže. Projekt má šanci na dotaci z programu INTEREG II.

Propagační materiály k dispozici. V pokladně městského úřadu jsou už nyní k dispozici nové propagační materiály města Dolní Poustevny. Jde o letecký pohled (á 3,- Kč) a propagační skládanku (á 20,- Kč). Prozatím je lze získat pouze zde. Počítá se však s tím, že se časem objeví i na pultech místních obchodů a pošty.

Hodnocení sběru nebezpečných složek komunálního odpadu. Svoz provedla společnost Ingeo tento rok v Dolní Poustevně už podruhé. Z hlediska účasti a množství soustředěného odpadu je možné konstatovat, že šlo o akci zdařilou. V červenci i listopadu se jí zúčastnilo 38 občanů, kteří odevzdali celkem 3 660 kg nebezpečného odpadu.


Oslavy v klubu důchodců

Autor: Jan Bednář

Městský úřad v Dolní Poustevně věnoval částku 4 tisíce korun klubu důchodců s cílem zlepšit návštěvnost a současně i činnost tohoto klubu. Výbor klubu důchodců se proto rozhodl uskutečnit, v rámci oslav 80. výročí vzniku Československa, setkání důchodců, které by překonalo návštěvnost dosavadní. Můžeme konstatovat, že se tento záměr podařilo splnit. Akce se totiž zúčastnily téměř čtyři desítky seniorů. Všichni byli pohoštěni a seznámeni s tím, jak byla naše republika vybojována. Připomenuty byly i zásluhy všech významných osobností tehdejší doby - T. G, Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika. Atmosféra setkání byla příjemná a družná a všem se líbilo. Přál bych si, aby obdobnou návštěvnost měly i další akce klubu. V závěru patří poděkování městskému zastupitelstvu za dar, který Klubu důchodců v Dolní Poustevně věnoval.


Společenská kronika

 • 50 let - František Křížek, D. Poustevna 381
 • 60 let - Erhard Vogel, H. Poustevna 149
 • 75 let - Gertruda Učňová, D. Poustevna 244
 • 81 let - Gertruda Meissnerová, Severní 3
 • 88 let - Marie Motlová, Karlín 5
 • 95 let - Anna Herschelová, D. Poustevna 9

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

3. listopadu se krásných 95 let dožila v plné svěžesti a duševní pohodě paní Anna Herschelová. Znamená to mimo jiné, že je v současné době i nejstarší občankou Dolní Poustevny. Hodně zdraví a štěstí v osobním životě jí popřál starosta města Ing. Miroslav Jemelka, který jí předal dárkový koš.


Silvestr 1998 - Národní dům v Dolní Poustevně

Hrají:

 • na velkém sále skupina NOVA mix
 • na malém sále DJ BAZZY

Předprodej vstupenek s místenkou na velký sál v restauraci Národní dům

Vstupné 50,- Kč, točené pivo

Zlatý hřeb večera: Půlnoční ohňostroj (u evangelického kostelíka)

Přijďte všichni přivítat nový rok!


Navštěva malířky V. Kubátové

Autor: dr. Zdeněk Šrubař

Počátkem září t.r. bylo v naší Základní škole Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem pozdvižení a velká sláva. Školu totiž navštívila akademická malířka Vlasta Kubátová z Dolní Poustevny, neteř vynikajícího výtvarného umělce prof. VŠUP v Praze Karla Svolinského. Co spojuje Dolní Poustevnu a Kunčice p. O., tato dvě tak vzdálená sídla?

Na naší škole byla z darů umělců zřízena sbírka uměleckých výtvarných děl autorů z naší vlasti i ze zahraničí. Vznikla tak první stálá školní galerie v naší republice, která byla po nejštědřejším dárci s jeho svolením pojmenována Galerie Karla Svolinského. Již deset let mohou žáci naší školy libovolně parafrázovat umělecká díla, přemýšlet o nich. Galerie slouží k besedám o umění a pořádají se v ní koncerty, vystoupení a různé kulturní akce. Je důstojným a posvátným místem celé školní budovy. Díla O. Zoubka, Vl. Preclíka, J. Koláře z Paříže, Ant. Strnadla, Fr. Tichého, K. Svolinského, M. Knížáka a dalších umělců to jen potvrzují. V galerii je zastoupeno více než 150 umělců. A právě paní Vlasta Kubátová se o vznik sbírky velkou měrou přičinila. Je také významným sponzorem galerie a jejím stálým příznivcem. Sleduje vývoj sbírky a její systematické doplňování.

Paní Kubátovou přivítal ředitel školy Mgr. Martin Majer, bývalá ředitelka školy Julie Kubalová, pěvecký sbor, zástupci tříd apod. Velmi se jí líbilo vystoupení nejmenších tanečníků valašského souboru Holubjanka, premianta folklorních soutěží v oblasti. Zajímavá byla i její beseda s nejlepšími výtvarníky školy se závěrečnou autogramiádou. Součástí programu byla návštěva kostelíka z 18. století, dovezeného do Kunčic z Podkarpatské Rusi a krátký pobyt na pravé valašské chalupě v beskydských lesích.

Věříme, že paní Kubátová byla u nás spokojená, že se jí v Kunčicích líbilo. My se opět budeme těšit na její další návštěvu. Dr. Zdeněk Šrubař, uč. výtvarné výchovy a komisař galerie K. Svolinského


Poděkování starostovi

Autor: Libor Holanda

Vážený pane starosto, dovolte mi, abych Vám při příležitosti mého odchodu z funkce přednosty Okresního úřadu Děčín poděkoval za spolupráci na úseku veřejné správy v průběhu posledních let. Vážím si této spolupráce a doufám, že se mí spolupracovníci i můj nástupce na Vás i v budoucnosti budou moci s důvěrou obrátit.

Zároveň bych Vám rád poděkoval za to, co jste udělal pro naše spoluobčany jako starosta Vaší obce v průběhu celého volebního období. Našimi společnými zájmy byly vždy zejména prosperita a rozvoj našeho regionu a hlavně snaha o zlepšování životních podmínek našich spoluobčanů. Za to zejména Vám vyjadřuji poděkování.

Jen Vy sám osobně dokážete popsat pocity, které jste často nucen prožívat při každodenní únavné a často nezáviděníhodné činnosti. Věřte mi alespoň, že si to umím představit, oceňuji to a také proto si Vás osobně velmi vážím.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší další činnosti a zároveň mi dovolte, abych vyslovil naději, že se i v budoucnosti budeme pracovně, nebo i soukromě, potkávat.

S přáním pevného zdraví Libor Holanda.


Poděkování

Autor: Anna Herschelová

Chtěla bych prostřednictvím Dolnopoustevenského posla poděkovat Městskému úřadu v Dolní Poustevně a panu starostovi Ing. Miroslavu Jemelkovi osobně za krásný dárek, hudební gratulaci a mnoho květin k mým narozeninám. Udělalo mi to velkou radost. Děkuji.


Poslední aktualizace:
©1998, Computer Education & Interdata Web Team (e-mail )