Dolnopoustevenský posel

Přehlídka škol Vzdělávání 2002 - 2003 tentokrát v Rumburku

Autor: Mgr. Hana Daňková

Stejně jako v uplynulých 5 letech, i letos připravuje Informační a poradenské středisko Úřadu práce Děčín - jeho rumburské pobočky, prezentaci středních škol a středních odborných učilišť pod názvem "Vzdělávání 2002 - 2003". Protože zájem škol - vystavovatelů o účast na této akci vzrůstá, přehlídka se v letošním roce bude konat na jiném místě, než na jakém byla veřejnost v minulosti zvyklá Střelnice ve Varnsdorfu, ale ve větších prostorech Domu kultury v Rumburku. Termín zůstává zachován - 12. a 13. 11. 2001, tradičně pondělí a úterý, zachován zůstává i  výstavní čas pro veřejnost - 9 až 17 hodin.

Prezentace se zúčastní stálí vystavovatelé - všechny školy z oblasti Šluknovského výběžku, ale i školy z jiných okresů -  Českolipska, Liberecka, z Ústí nad Labem - poprvé se např. zúčastní SOŠ a SOU spojů. Součástí výstavy budou i doprovodné akce, např. módní přehlídky, vystoupení tanečních a pěveckých souborů, výstavky prací žáků základních uměleckých škol, prodejní výstavka učebnic a učebních pomůcek.

Protože rumburský Dům kultury disponuje většími prostory, vystavovatelé budou mít možnost prezentovat se ve větší míře, zejména budou moci v praxi  předvést výsledky práce např. ve svých učebních oborech  - úpravy slavnostních tabulí, ochutnávky cukrářských výrobků,  módní přehlídky, míchání nápojů, ale i např. obklady stěn, vázání kytic, aranžování suchých květinových vazeb, využití sdělovací techniky.

Pro žáky mimorumburských škol je tradiční samozřejmostí bezplatné zajištění autobusové dopravy na přehlídku a zpět v době vyučování. Žáci, případně jejich rodiče a učitelé mohou u zástupců jednotlivých škol získat potřebné informace o učebních nebo studijních oborech, které je zajímají.

O školách, které na výstavě nevystavují, mohou tyto informace získat v expozici Informačního a poradenského střediska v Rumburku. V této expozici budou mít také možnost provést si zájmové počítačové testy, zaměřené k volbě budoucího povolání.

O výstavu je každoročně velký zájem z řad školáků i rodičů. Věříme, že nejinak tomu bude i letos a všechny srdečně zveme k návštěvě.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )