Dolnopoustevenský posel

Příspěvky jsou pouze adresné!

Autor: Ing. Miroslav Jemelka, starosta města

V zájmu podpory našich spoluobčanů, kteří pobírají důchody, přispívá město na každý oběd odebraný od určených dodavatelů částkou ve výši 10 Kč. Kontrolním výborem města však bylo zjištěno, že v některých případech docházelo k určité manipulaci s těmito příspěvky. A to tak, že nebyly vybírány oprávněnými osobami.

V této souvislosti bylo rozhodnuto, že až do odvolání si budou muset všechny oprávněné osoby chodit pro tento příspěvek přímo na městský úřad, popřípadě ho tam mohou vyzvednout zástupci oprávněných osob pověření plnou mocí. V krajním případě lze provést operativní dohodu s paní Jiřinou Floriánovou z odboru sociálně správního a finančního.

Omlouváme se všem poctivým a slušným za toto komplikované řešení, jeho přijetí však bylo vynuceno zcela konkrétními a potvrzenými případy. Další jsou v šetření. Děkujeme za pochopení.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )