Dolnopoustevenský posel

Programy a strategie

Autor: rd

Světlo světa spatřily dva důležité dokumenty. Prvním z nich je Strategie rozvoje mikroregionu Sever, kde mimo jiných měst a obcí prezentuje několik svých projektů i město Dolní Poustevna, druhým pak Územní generel Šluknovska zaměřený na rozvoj občanské vybavenosti a cestovního ruchu. Oba dokumenty jsou veřejnosti k dispozici na městském úřadě.

Strategie rozvoje mikroregionu Sever je nutná například pro realizaci projektů tzv. předvstupního programu EU „SAPARD, resp. TEST.“ Program TEST je určen obcím a svazkům obcí i podnikatelským subjektům na území NUTS 2 (Karlovarský a Ústecký kraj). Z toho vyplývá, že město Dolní Poustevna i obce našeho regionu mají v současné době výhodnější podmínky pro získání finančních prostředků určených na rozvoj v porovnání s ostatními městy a obce České republiky.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )