Dolnopoustevenský posel

Peníze do cest a do banky

Autor: rd

Městská samospráva už rozhodla o využití 3,3 miliónu korun, které nedávno získala prostřednictvím jednorázové nenárokové státní dotace. Část převedla do rozpočtu správy majetku města, část investovala do oprav místních komunikací. „Původní rozsah prací už byl navýšen,“ vysvětluje starosta města Ing. Miroslav Jemelka. „A to o komunikaci nad bytovým domem číslo 380 - 382 a o spojku mezi ulicemi Severní a Karlínská. Některé úseky se dočkají nového povrchu, jiné budou pouze vyspraveny.“

Dále Jemelka uvedl, že vzhledem k nárůstu příjmů byly na depozitní směnku uloženy rovné tři milióny korun.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )