Dolnopoustevenský posel

Solární energie za pomoci Saska

Autor: rd

Sluneční energie bude v objektu dolnopoustevenské sportovní haly, a to už v opravdu dohledné době, ohřívat vodu. Ostravská firma Solar tam totiž zahájila montáž solárních zásobníků. Financování této ekologické akce je zajištěno prostřednictvím dohody městské samosprávy se saským ministerstvem životního prostředí, které uhradí 80 % pořizovacích nákladů. „Saská strana se navíc zavázala, že nám ze 40 % pomůže s financováním výstavby kotelny v bytovém domě číslo 374 - 6,“ dodává starosta města Ing. Miroslav Jemelka. 

V dolnopoustevenské sportovní hale tak dojde podle jeho slov k vytvoření optimálních podmínek pro žádoucí minimalizaci nákladů na vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Současně bude předehřívána i voda pro jmenovaný bytový dům.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )