Dolnopoustevenský posel

Měli byste vědět, měli byste znát

Autor: rd

Krizový štáb

V souvislosti s prevencí a vytipováním možných krizových situací a jejich možném dopadu na území a činnost města zřídil starosta Ing. Miroslav Jemelka na základě ustanovení zákona č. 240/2000 Sb., krizový štáb obce. Jeho členy jsou: MUDr. Cornová, zdravotnické středisko. J. Hýbl, náčelník místního oddělení pohraniční policie. Ing. Kubička, majitel OK Form. J. Dvořák, majitel fy Izopol. Zd. Andres, majitel průmyslové prodejny Market. J. Krejzová, majitelka Potravin Iveta. R. Maciga, majitel obchodu Unischop Horní Poustevna. Ředitel ÚSP v Horní Poustevně. M. Hess, velitel SDH. J. Háje, zástupce starosty města. J. Kohout, správa majetku MěÚ. Š. Pavlovič, sklad IPCHO. Mgr. Vodáková, ředitelka ZŠ. Paní Honsů, ředitelka MŠ.

Krizový štáb schválí svůj jednací řád a projednal formy a řešení všech možných typů krizových situací, a to jak po stránce organizační tak materiálního zabezpečení..

Evakuační plán

Město Dolní Poustevna disponuje vlastním evakuačním plánem (k nahlédnutí je na odboru správy majetku) a v současné době ho stále aktualizuje. Za úkryty byly označeny například sklepy jednotlivých budov a stanovil nejvyšší možné počty ukrytých osob. Veliteli jednotlivých úkrytů se automaticky stávají majitelé nemovitostí, kde jsou úkryty lokalizovány - viz tabulku. Ve skladě městského úřadu a školy jsou k dispozici individuální prostředky protichemické ochrany (IPCHO) pouze pro ženy v domácnosti, starobní a invalidní důchodce a děti v předškolním a školním věku. Ostatní obyvatelé si mohou prostředky IPCHO zakoupit: BROUK s. r. o., Hviezdoslavova 16/614, Ústí nad Labem - Střekov, tel.: 047/553 14 35 nebo 553 15 41. Ceny se pohybují od 600 do 4 000 Kč podle typu a požadavku na vybavení.

Další návod „co dělat v krizové situaci“ je zveřejněn na veřejné desce Potravin Iveta.

Sirény a signály

V Dolní Poustevně jsou k dispozici celkem čtyři. A to na budovách základní školy, ústavu sociální péče, kotelny a hasičské zbrojnice. Připomeňme si, co jednotlivé tóny sirén znamenají.

Kolísavý tón 7/4/3 sekundy po dobu 140 sekund znamená v době míru katastrofu a za válečného stavu vzdušný poplach. V míru musí obyvatelstvo opustit ohrožený prostor, v době války odejít do krytu.

Přerušovaný tón 15/10 sekund po dobu 140 sekund znamená v době míru i za válečného stavu nebezpečí zátopové vlny. Za této situace probíhá evakuace obyvatelstva z ohrožených prostor.

Stálý tón 140 sekund znamená v době míru všeobecnou výstrahu, v době války konec vzdušného poplachu. Obyvatelstvo se řídí vydanými pokyny.

Přerušovaný tón 25/10 sekund po dobu 60 sekund znamená požární poplach. V tu dobu probíhá záchrana osob a majetku.

Další varovné signály za válečného stavu: místní rozhlas - radiační a chemické nebezpečí. Zvony - radiační poplach. Údery na kolejnici - chemický poplach.

Telefony

Přednosta OkÚ Děčín Ing. Jiří Benedikt - 0412/510 097, 0413/371 708. Referát obrany a ochrany OkÚ Děčín Ing. Řehák - 0412/515 519, 0412/510 526. HZS Děčín, vedoucí oddělení ochrany kpt. Miloslav Mandzák - 0412/709 440, 0412/519 789. Armáda ČR, územní vojenská správa Děčín - 0412/532 319.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )