Dolnopoustevenský posel

Z Poslovy redakční pošty

Autor: Jan Bednář, kronikář

Dějiny Dolní Poustevny - zatím ne

V 9. čísle Dolnopoustevenského posla vyslovil pan František Kalčík požadavek vydat publikaci o historii Dolní Poustevny. Je zde nutno uvést, že publikace o historii Dolní Poustevny byla vydána již v roce 1993. Autorem byl Antonín Tobiška a údaje o historii byly dosti podrobné. Další publikace byla vydána v roce 1998 u příležitosti povýšení Dolní Poustevny na město. Obsahovala nejen krásné snímky významných míst města, ale stručně uvedla i údaje o historii Dolní Poustevny.

Náklady na jeden kus posledního vydání činily 20 Kč. Pokud bychom chtěli vydat rozsáhlejší materiál o historii města, museli bychom počítat s minimálními náklady 200 Kč za kus. Otázkou tedy zůstává, zda-li by i za těchto okolností měli občané vůbec o knihu zájem. Navíc město nemá na vydání reprezentativní publikace finanční prostředky. Znamená to, že o vydání knížky o dějinách Dolní Poustevny nelze uvažovat.

Na MěÚ jsou dějiny Dolní Poustevny systematicky zpracovávány. Nescházejí ani četné snímky. Pokud by byl ze strany občanů zájem, není problém dohodnout termín a materiály vystavit veřejnosti k nahlédnutí. Případně je i slovně doprovodit.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )