Dolnopoustevenský posel

Potřebujete občanský průkaz nebo pas?

Autor: Jiřina Floriánová

Na základě četných dotazů ze strany občanů podáváme podrobnější informace k přihlašování občanů při změně bydliště a k vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.

Od 1. 7. 2000 je v platnosti zákon číslo 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Byl zrušen přechodný pobyt a v současné době platí jen trvalý pobyt. Při každé změně bydliště musí být provedeno nové přihlášení trvalého pobytu a výměna občanského průkazu. K provedení změny se občan dostaví v úřední hodiny na městský či obecní úřad v místě nového bydliště a na základě předložených dokladů (stávající občanský průkaz, rodný list, doklad k prokázání rodinného stavu (oddací list, rozhodnutí o rozvodu, popř. úmrtní list), nájemní smlouva nebo výpis z evidence nemovitosti z katastrálního úřadu, mu bude provedena změna bydliště a po zaplacení správního poplatku vydáno potvrzení pro matriku pověřeného MěÚ (pro Dolní poustevnu to je Velký Šenov) k žádosti o vydání nového občanského průkazu. Správní poplatek za vystavení a potvrzení o občanských průkazech je upraveno zákonem č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech s účinností od 1. 7. 2000. Doklady potřebné k vydání občanského průkazu: rodný list, oddací list, úmrtní list, rozvodový list, starý OP nebo potvrzení o ztrátě OP, potvrzení o změně bydliště, 1 ks fotografie. 15 - leti při vystavení prvního OP musí doložit státní občanství. Cestovní pas nahrazuje potvrzení o státním občanství, nemá-li jej, musí doložit oddací list rodičů. Dalšími doklady potřebnými k vydání prvního OP jsou 2 přihlašovací karty, které vystaví městský nebo obecní úřad v místě bydliště. Doklady potřebné k vystavení cestovního pasu: občanský průkaz, rodný list, 1 ks fotografie, starý cestovní pas - pokud je, poplatek 200 Kč (děti do 15 let 50 Kč). OP a pasy se vyřizují v úřední dny.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )