Dolnopoustevenský posel

Jak to je s výší životního minima?

Autor: Jiřina Floriánová

Od 1. 10. 2001 je dle Nařízení vlády č. 333 ze dne 5. 9. 2001 v platnosti nová výše životního minima. K zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana činí částka životního minima měsíčně a) 1.690 Kč - jde-li o dítě do 6 let věku, b) 1.890 Kč - jde-li o dítě od 6 do 10 let, c) 2.230 Kč - jde-li o dítě od 10 do 15 let, d) 2.450 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let. e) 2.320 Kč u ostatních občanů.

K zajištění nezbytných nákladů na domácnost činí částka životního minima měsíčně a) 1.780 Kč - jde-li o jednotlivce, b) 2.320 Kč - žijí-li v domácnosti 2 osoby, c) 2.280 Kč - žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby, d) 3.230 Kč - žije-li v domácnosti 5 nebo více osob.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )