Dolnopoustevenský posel

Bezplatný sobotní sběr nebezpečných odpadů

Autor: rd

MěÚ Dolní Poustevna ve spolupráci se společností Krušnohorské komunální služby pořádá bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Akce se uskuteční v sobotu 3. 11. 2001. Od 10 do 10.15 v Horní Poustevně (odbočka na Karlín), od 10.20 do 10.35 v Dolní Poustevně (u sběrny za ZŠ) a od 10.40 do 10.55 v Dolní Poustevně (na sídlišti u letadla). Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Krušnohorské komunální služby vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.

Přijímány budou následující druhy odpadů: léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy bakterií, olejové filtry, domácí chemikálie, druhy baterií, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, televizory, lednice, pneumatiky z osobních automobilů. Odpad bude přijímán zdarma. Další informace na městském úřadě, případně na telefonu 0417/565 784.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )