Dolnopoustevenský posel

Vlastivěda Šluknovského výběžku

Autor: Za redakční radu Ing. Jaroslav Melichar

pro školy a veřejnost je připravena k tisku

“Poznávat kraj, ve kterém žijeme a který je pro mnohé z nás rodným krajem, není samoúčelné. Poznáváním jeho přírody, jeho historie i současného života se s tímto krajem ještě více sbližujeme a prohlubujeme svou lásku k němu. Ta může motivovat k aktivní činnosti pro jeho další rozvoj, prosperitu i rozhojňování jeho krás.“ (z úvodu vlastivědy).

Shrnutím poznatků o určitém kraji bývá jeho vlastivěda. Knihu toho druhu u nás dávno postrádáme. Již více než sto let uplynulo od doby, kdy vyšly vlastivědy tehdejších politických okresů Rumburk a Šluknov. Vzácné a pro veřejnost málo dostupné exempláře těchto německy psaných a švabachem tištěných knih jsou dosud bohatým zdrojem poučení. Za více než sto let se ovšem mnohé změnilo nejen v lidské společnosti, ale i v přírodě. Za tu dobu bylo nashromážděno a publikováno mnoho nových vlastivědných poznatků, bohužel rozptýleně ve vědecké literatuře, turistické příručkách, v časopisech a novinách.

Proto již před několika roky vznikla myšlenka zpracovat vlastivědu novou, která by mohla sloužit vlastivědnému vyučování ve školách Šluknovského výběžku i šíření vlastivědných poznatků ve veřejnosti. Myšlenka našla pochopení u řady odborníků, kteří bez nároku na honorář zpracovali jednotlivé kapitoly a poskytli množství obrazového materiálu. Po několika letech práce je tedy společné dílo širokého autorského kolektivu připraveno k vydání. Obsahuje například tyto kapitoly: Základní údaje o Šluknovském výběžku, Nerostné suroviny, Podnebí, Vodopis, Půdy, Flóra a vegetace, Fauna, Ochrana přírody a krajiny, Pohledy do historie, Kulturní památky, Demografický vývoj, Lidové stavby, Umění, Turistika, Pověsti a mnohé další.

Rukopisy byly v plánovaném termínu (říjen 2001) předány tiskárně SOU polygrafického v Rumburku. Vydavatelem díla je Sdružení měst a obcí pro rozvoj Šluknovska (včetně Dolní Poustevny).

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )