Dolnopoustevenský posel

Letošní zima nám dává zabrat!

Autor: J. Kohou, odbor správy majetku

Prosincové nadměrné sněhové srážky nám všem přivodily nemalé problémy. Sněhová nadílka v krátké době dosáhla více než šedesáticentimetrové vrstvy, což značně zkomplikovalo provádění zimní údržby na místních komunikacích.

Zajištění sjízdnosti místních komunikací v délce sedmnácti kilometrů je prováděno dle jednotlivých lokalit s včleněním dopravní důležitosti stanovené stupni 1 až 3. Sjízdnost komunikací v Dolní Poustevně zajišťují zaměstnanci údržby města ve složení: J. Hess, I. Pitela a B. Jemelka. O schůdnost chodníků a železničního nadchodu se stará rovněž zaměstnanec města Š. Pavlovič. Prohrnování a posyp komunikací v Horní Poustevně a Markétě je pro město smluvně zajištěno J. Calabou. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje provádí zimní údržbu na komunikacích: Od Vilémova směrem na Lobendavu, lokalitu Karlína včetně komunikace směrem na Horní Poustevnu přes hrát Karlínského rybníka a v neposlední řadě na Nové Vísce. Při strojním úklidu sněhu městu dodavatelsky vypomohly: fa SIOPS Vilémov, fa ZEMSPOL Velký Šenov, fa CONTA CLIP Mikulášovice a pan Suk z Vilémova. V roce 2000 bylo čerpání rozpočtu z kapitoly zimní údržby ve výši necelých devadesáti tisíc. O rok později byla stejná kapitola zatížena o dalších šedesát tisíc korun.

Město Dolní Poustevna žádá všechny občany, aby měli pochopení se způsobem provádění údržby místních komunikací a svým jednáním nekomplikovali její provádění. Nevhodně zaparkované vozidlo omezuje a leckdy i zabraňuje vjezdu vozidel zimní údržby. Problémy s parkováním vozidel přímo na komunikaci se často opakuje u bytových domů č. p. 374 - 376 a 377 - 379, v ulici Sadové, K. Světlé a v ulici pod Izopolem směrem ke Koldovi.

Naše poděkování patří všem pracovníkům a firmám, kteří provádějí v našem katastru zimní údržbu. Poděkování patří rovněž všem občanům, kteří se individuálně zapojili do likvidace sněhové nadílky. Připomínáme ale, že za údržbu chodníků zodpovídají ze zákona majitelé přilehlých nemovitostí.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )