Dolnopoustevenský posel

Pele - mele

Autor: rd
 • V listopadovém vydání firemního časopisu JUNKERS NEWS našli čtenáři obsáhlý článek o Dolní Poustevně. Vyšel s titulkem „Město, které vsadilo nejen na zemní plyn“ a pojednává především o rozsáhlém projektu plynofikace.
 • Radnice urgovala u TS Rumburk garanci kvalitnějšího odvozu komunálního odpadu. Ten především v době bohaté sněhové nadílky značně pokulhával. Po slovní a písemné „přestřelce“ bylo dohodnuto, že až do odvolání bude část svozu zajišťovat město samo. Náklady s tím spojené samozřejmě přefakturuje TS Rumburk s.r.o.
 • Pracovníci Povodí Ohře se už v dohledné době pustí do likvidace, případně úpravy, břehových porostů Lučního potoka. Může se tedy stát, že budou muset vstoupit na privátní dolnopoustevenské pozemky.Městský úřad v Dolní Poustevně proto žádá občany, aby pracovníky Povodí Ohře na své pozemky vpouštěli.
 • Občanů města, kteří třídí domovní odpad stále přibývá. Kvituje to nejen vedení města, ale také varnsdorfská firma Pro EKO. Jen pro zajímavost uvádíme, že v posledním čtvrtletí loňského roku bylo z Dolní Poustevny odvezeno 105 kg obalů TETRA PACK, 238 kg skla, 740 kg drobných plastových předmětů, 47 kg drobných kovových předmětů a 808 kg textilu. Kromě výše uvedených kategorií domovního odpadu bylo předáno k termickému využití nerecyklovatelného odpadu dalších 185 kg komunálního odpadu. Termíny dalších svozů: 4. a 18. února, 4. a 18. března, 1. a 15. dubna 2002.
 • Město vyzývá občany, aby do konce měsíce března 2002 předkládali své návrhy na dosud nepojmenované ulice, ale také na nové rozmístění dopravních značek ve městě. Zejména pak na místních komunikacích.
 • Výběrové řízení na pronájem restaurace Národní dům vyhrála firma pana Nemana z Nového Boru. Připomínáme, že v současné době probíhají v celém objektu zásadní stavební úpravy. Počítá se s tím, že provoz Národního domu bude zahájen již v průběhu tohoto měsíce.
 • Ze zastupitelstva
  Příprava vyhlášky města o místním systému sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem je v plném proudu. Stejně tak tvorba ceníku. Sazba se bude pravděpodobně pohybovat v rozmezí 30 až 35 korun na osobu a měsíc. Podle starosty města Ing. Miroslava Jemelky ale není ještě definitivně rozhodnuto. „Počkáme na připomínky občanů, závěrečné vyúčtování TS Rumburk a rozhodnutí zastupitelstva,“ řekl Jemelka. Současně vyzval občany města, aby se s návrhy, které jsou zveřejněny na veřejných deskách, seznámili a do 22. března 2002 je připomínkovali. Zájemci tyto návrhy dostanou na požádání také na městském úřadě.
  Městské zastupitelstvo se zabývalo také stavební činností ve městě. Do fáze projektové přípravy poslalo například záměr výstavby tří bytových jednotek v č. p. 176 nebo opravy kanalizace a septiku u bytového domu č. p. 374 - 6. V případě dohody s SBDO Průkopník Varnsdorf budou stavební práce řešeny vzájemnou technickou i finanční pomocí. Předpokládá se rozšíření prací až k bytovému domu č. p. 377 - 9. Zahájení akce pak na jaře 2002.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )