Dolnopoustevenský posel

Za vodu jednotné ceny

Autor: rd

Rozhodnutím Severočeské vodárenské společnosti, a. s. a cenovým výměrem č. 1/2002 Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Teplice byly stanoveny jednotné ceny za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti i pro ostatní odběratele takto: Cena za dodávku pitné vody ve výši 21,02 Kč za metr krychlový. Cena za odvádění odpadní a srážkové vody ve výši 16,18 Kč za metr krychlový. Uvedené ceny neobsahují daň z přidané hodnoty, která bude při fakturaci připočtena ve výši 5 % k celkové částce. Nové ceny vstupují v platnost počínaje dnem 1. ledna 2002.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )