Dolnopoustevenský posel

Malé projekty do 25. února 2002

Autor: rd

Ministerstvo pro místní rozvoj s Centrem pro regionální rozvoj ČR, které zastupuje Agentura regionálního rozvoje Liberec (ARR) vyhlašují výzvu k předkládání návrhů pro Společný fond malých projektů programu Phare CBC. Návrhy projektů budou přijímány v ARR do 25. února 16ti hodin. Výzvy, směrnice pro žadatele a formulář žádosti jsou k dispozici v ARR, U Jezu 2. 460 01 Liberec 4. Tel. 048/522 62 82, e-mail: fondy@arr-nisa.cz, www.arr-nisa.cz.

Společný fond malých projektů podporuje tyto aktivity: Malé projekty typu „people-to-people“ a projekty neinvestiční povahy zaměřené na rozvoj kulturní spolupráce mezi sousedními regiony, přeshraniční aktivity mládeže, posilování místní demokracie, vzdělávací aktivity pro instituce a jednotlivce, aktivity zvyšující informovanost veřejnosti, akce zaměřené na místní a regionální socioekonomický rozvoj, v místní samosprávě a v organizacích veřejného zájmu. Projekty v oblasti cestovního ruchu - studie, plánování, opatření k posilování institucí, specifická školení pro malé a střední podnikatele a programy pro rozvoj lidských zdrojů. Dále malé investiční projekty zaměřené na technickou infrastrukturu a obnovu turistických aktivit.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )