Dolnopoustevenský posel

Účtování plynu v jednotkách energie

Autor: Ing. Antonín Kopenec, obchodní ředitel

V souvislosti s důležitou změnou legislativních podmínek, které vstoupily v platnosti 1. dubna 2001, přešla Severočeská plynárenská z dosavadního způsobu účtování dodávek zemního plynu v objemových jednotkách na účtování v jednotkách energetických. Nový způsob úhrady odstraňuje možné kolísání kvality zemního plynu v průběhu odečtového období i rozdíly způsobené nadmořskou výškou odběrného místa. Pro výpočet úhrady za dodaný plyn bude využívána cena v Kč/kWh. Úhrada za odebraný zemní plyn = (((spotřeba odečtená na plynoměru x PK) x ST) x cena za 1 kWh) + (délka fakturačního období v měsících x stálá platba Kč za měsíc) přičemž PK je přepočítávací koeficient objemový a ST je spalné teplo.

Pravidelné odečty spotřeby budou probíhat stejným způsobem jako doposud. Změna se projevuje pouze ve faktuře za dodávku zemního plynu. Nově je zde uveden údaj o spotřebě v jednotkách energie a ceně za tuto jednotku energie. Údaj o odečteném množství v objemových jednotkách je ve vyúčtování zachován, aby si každý zákazník mohl snadno zkontrolovat správnost podkladu pro fakturaci.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )