Dolnopoustevenský posel

Platí nový zákon o pohřebnictví

Autor: Alena Mrázová, referentka SM

Od 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví. I v Dolní Poustevně dochází k některým změnám. Je připraven nový řád pohřebiště. Zbývá doplnění hydrogeologického průzkumu a vyjádření hygieny o tlecí době. Nový řád pohřebiště vejde v platnost v červnu letošního roku. S tímto souvisí i zavedení jednotné evidence, platby a sepsání smluv na pronájem hrobových míst na pohřebišti v Dolní Poustevně a Markétě.

Obracíme se proto na všechny občany, kteří mají pronajato místo na výše uvedených pohřebištích, aby se dostavili na MěÚ v Dolní Poustevně - referát životního prostředí k sepsání nájemní smlouvy. Můžete tak učinit v době od 1. 3. do 30. 3. 2002.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )