Dolnopoustevenský posel

Pele - mele

Autor: Jiřina Javorská
  • Upozornění. Občané, kteří doposud neuhradili poplatky z pronájmu pozemků a za držení psů, musejí počítat s tím, že jim městský úřad připočte penále v příslušné výši.
  • Zaměstnání. Prvního března přijme Městský úřad v Dolní Poustevně v rámci veřejně prospěšných prací nezaměstnané občany registrované na úřadě práce. Konkrétně půjde o šest lidí v Dolní Poustevně a jednoho člověka v Horní Poustevně. Zájemci se mohou hlásit u Jiřiny Floriánové.
  • Plynofikace. Koncem února zahájila opět činnost tzv. plynofikační komise, která má dohlížet na dokončení úvodní etapy plynofikace města. V této souvislosti uvádíme, že v polovině měsíce března budou v Dolní Poustevně opětovně zahájeny výkopové práce.
  • Finance. K poslednímu dni roku 2001 disponovalo město Dolní Poustevna majetkem v úhrnné výši 91 292 157 korun. Ke stejnému datu splnilo rozpočtové příjmy ve výši 125 % a výdaje ve výši 82 %. Přehled hospodaření města k 30. 1. 2002: Peníze na účtech - 9 997 461,- Kč. Městské zastupitelstvo rozhodlo vyplatit částku ve výši 5 000 Kč ročně na každého občana ubytovaného v Domově důchodců v Lipové. Jde celkem o tři osoby. Současně zastupitelé schválili vyčlenění potřebných finančních prostředků na nákup nových knih pro městskou knihovnu ve výši 55 tisíc korun. Rozdělení dotací OkÚ Děčín: Sociální dávky - 50 tisíc, výkon státní správy 24 tisíce Kč a školství 271 000 Kč.
  • Sbírka. Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Poustevně uspořádal sbírku na pomoc rodinám, jejichž rodinní příslušníci zahynuli počátkem února letošního roku v Brně. Vybraná částka ve výši 1 200 korun byla městem doplněna o dalších 800 korun.
  • Svoz separovaného odpadu pokračuje i nadále. Nejbližší termíny - 4. a 18. března, 1., 15. a 29. dubna.
  • Poděkování. Upřímně děkuji městu za gratulaci a finanční příspěvek k narozeninám. Velmi si toho vážím.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )