Dolnopoustevenský posel

Další peníze ze Saska

Autor: rd

Saské ministerstvo životního prostředí zaslalo dolnopoustevenské radnici poslední platbu určenou na úhradu montáže a zprovoznění solárních kolektorů. Ty jsou umístěny na sportovní hale. Připomeňme, že dotace saského ministerstva životního prostředí pokryla veškeré náklady spojené s pořízením a instalací kolektorů, včetně výstavby topného kanálu k bytovce č. p. 374 - 6. Sasové tedy uhradili rovných 740 tisíc korun .

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )