Dolnopoustevenský posel

Jak je to s názvy našich nových ulic?

Autor: rd

Zajímavý postřeh v souvislosti se zaváděním nových názvů dolnopoustevenských ulic adresoval vedení města Ing. Jiří Javorovský. Ve svém e-mailu uvedl: Upozorňuji na pravopisné chyby v názvech poustevenských ulic. Podle současných pravidel se ve víceslovných místních názvech píší všechna počáteční písmena jednotlivých slov s velkými písmeny. Např. Nad Parkem, U Letadla, Nad Údolím atd. Tato úprava byla zavedena také proto, že se často nedá poznat, jestli se jedná o údolí v terénu nebo o Údolí jako název místa. Bylo by vhodné vzít toto v úvahu dříve než se budou objednávat tabulky s názvy jednotlivých ulic a než se začnou vpisovat do dokladů a dokumentů.“

Tento způsob psaní víceslovných místních názvů potvrdila i češtinářka O. Diessnerová: „V souslovných vlastních jménech se píše velké počáteční písmeno v zásadě v prvním slově. Začíná-li takové bližší určení předložkou, píše se s velkým písmenem též první slovo následující, ať je od původu jménem obecným nebo vlastním.“

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )