Dolnopoustevenský posel

Kamenná sloupková boží muka v Dolní Poustevně a okolí

Autor: L. Minichbauer

Stojí při cestách a na křižovatkách, na prostranství uprostřed obcí. Kamenná sloupková boží muka představují charakteristické památky, dotvářející svým klasickým pojednáním a situováním v terénu ráz naší severočeské kulturní krajiny. Byla zřizována na místech tragických událostí nebo jako díkůvzdání za přežití, za pomoc v nouzi. Vztahují se k nim pověsti, legendy či pověrečná vyprávění. Spoluvytvářejí místní názvy nebo slouží jako orientační body v krajině.

Nejstarší zprávy o jejich existenci jsou ze 14. století. Byla zobrazována na vedutách, na listech civilních i vojenských map. Vývojový cyklus kamenných božích muk pokračoval od 14. století prakticky až do poloviny 20. století. Klasická „sloupková“ boží muka, zhotovená z kamene, sestávají zpravidla ze soklu, dříku s hlavicí a vrcholového křížku. Jejich tvar a členění, velikost i výtvarné zpracování se změnilo. Stejně jako u kamenických prvků v architektuře i zde hrála rozhodující roli celá řada faktorů - „současný“ architektonický a módní styl, místní tradice, přání a možnosti donátora, schopnosti kameníka a použitý materiál. Zde u nás se většinou jedná o krásnou kamenickou práci vytvořenou v žulovém kameni nebo v tmavším syenitu. Díky dostupnosti tohoto druhu kamene v okolí vydrželo spousty těchto malých památek na svých místech a nebyly zde rozebírány a používány v minulých letech do staveb. Například v sousední Lipové jsou jedna bývalá boží muka včleněny do plotu jako sloupek. Ale to jsem na katastru našeho města při pochůzkách s fotoaparátem nikde nenašel.

Účelem tohoto článku je popsat a zmapovat dosud existující boží muka v našem okolí. Nebo získat určitý přehled o zmizelých drobných kamenických památkách a přimět veřejnost, jíž nejsou památky podobného typu lhostejné, aby jim věnovala pozornost. Kdo něco bližšího víte, nebo máte starší foto ze svého okolí nebo znáte kousek historie, nějakou pověst o podobných malých památkách, dejte nám, turistům, vědět. Snažíme se vše zdokumentovat a jednou se boží muka v blízkosti vašeho bydliště mohou stát cílem našeho tradičního pochodu Severní stopou.

Rozhodně když se bude o takových památkách a místech něco víte vědět, budeme si všeho více cenit a vážit, jak my, tak i naši potomci v létech příštích.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )