Dolnopoustevenský posel

Ochranný svaz autorský informuje

Autor: rd

S účinností od 1. dubna 2002 nebude nadále poskytována 50 % sleva na autorskou odměnu za užití vážné hudby. Podobná sleva, která byla pořadatelům veřejných produkcí vážné hudby u nás dosud poskytována, v žádné evropské zemi neexistuje. Toto rozhodnutí bylo přijato jednomyslně dozorčí radou OSA, jejímiž členy jsou i autoři vážné hudby a vedl k němu fakt, že poskytování slevy ekonomicky znevýhodňuje autory vážné hudby. Ceny vstupného na tyto koncerty již dávno dosáhly úrovně cen ostatních produkcí. Tímto krokem OSA také zajistí rovné podmínky všem pořadatelům veřejných produkcí. Uvedená změna se nevztahuje na smlouvy uzavřené před její účinností, tj. 31. 3. 2002

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )