Dolnopoustevenský posel

Pele - mele

Autor: rd
  • Město Dolní Poustevna poslalo Okresnímu úřadu v Děčíně téměř čtyřicet šest tisíc korun. Jde o pravidelnou čtvrtletní částku, kterou se město podílí na úhradě ztrát souvisejících s dopravní obslužností.
  • Z města zmizelo dalších téměř deset tun nebezpečného odpadu. Svoz ve spolupráci s radnicí uspořádaly Krušnohorské komunální služby. Jejich auta odvezla k ekologické likvidaci zářivky, léky, oleje, barvy, chemikálie, ledničky, televizory, pneumatiky a další nebezpečné složky komunálního odpadu.
  • Město Dolní Poustevna zveřejňuje záměr veřejné soutěže na pronájem směnárenské buňky, postavené na pozemkové parcele číslo 161 k. ú. Dolní Poustevna (buňka stojí naproti městskému úřadu)
  • Ve spolupráci s radnicí uspořádala 1. 6. 2002 TJ Dolní Poustevna na Čtverci Den dětí. Připravila celou řadu zajímavých a veselých atrakcí a zajistila i nádherné počasí. Na Čtverci se sešly přes dvě stovky dětí, které byly určitě, stejně jako jejich doprovod, s průběhem celého dne spokojené.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )