Dolnopoustevenský posel

Kolik zaplatíme za vodu?

Autor: rd

Rozhodnutím Severočeské vodárenské společnosti a. s. jako vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a cenovým výměrem č. 1/2003 Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. Teplice, provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, byly k datu 1. ledna 2003 stanoveny jednotné ceny za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domácnosti i pro ostatní odběratele.

Cena za dodávku pitné vody (vodné) činí 22,16 Kč za metr kubický. Za odvedení stejného množství odpadní vody (stočné) pak zaplatíme 17,34 Kč. Celková cena za vodné a stočné tak činí 39,50 Kč za vodné a stočné. Uvedené ceny neobsahují daň z přidané hodnoty, která bude při fakturaci připočtena ve výši 5 % k celkové částce. Cena za odvádění srážkových vod je stejná jako cena za odvádění odpadních vod. Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na vlastníky místních a účelových komunikací, které jsou veřejně přístupné a dále na majitele nemovitostí určených k trvalému bydlení  a na domácnosti.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )