Dolnopoustevenský posel

Sportovní subjekty mohou získat finance

Autor: rd

Okresní regionální sdružení ČSTV Děčín upozorňuje své sportovní subjekty na možnost získat finanční prostředky pro svou činnost v rámci Programu podpory rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, především se zaměřením na mládež - Sport pro všechny pro rok 2003. Tento program vyhlašuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Předmětem finanční podpory jsou sportovní a tělovýchovné akce mezinárodního, republikového a krajského významu pořádané v Ústeckém kraji a sportovní a tělovýchovné akce pro zdravotně postižené pořádané v Ústeckém kraji. Účast mládeže Ústeckého kraje na sportovních a tělovýchovných akcích mezinárodního významu, včetně akcí s partnerskými městy. O peníze mohou požádat i pořadatelé akcí zaměřených na talentovanou mládež - reprezentační výběry Ústeckého kraje ve vybraných sportech a také organizátoři vzdělávacích programů pro tělovýchovné a sportovní pracovníky.

Do programu se mohou zapojit občanská sdružení Ústeckého kraje a minimální finanční spoluúčast je 20 % celkových uznatelných nákladů. Žádosti o poskytnutí finanční dotace se podávají na příslušném formuláři nejpozději do 28. února 2003 na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Formulář a potřebné informace získáte na OS ČSTV Děčín, 405 25 Děčín I., Maroldova 2, tel. 412 516 687.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )