Dolnopoustevenský posel

Energetici se snaží o nápravu

Autor: rd

Časté výpadky elektrického proudu obtěžovaly v posledních týdnech lidi v Dolní Poustevně. Zejména pak v centrální části města a také v lokalitách směrem na Vilémov. „Občané si pochopitelně stěžovali nám a my zase jejich stížnosti postupovali děčínským energetikům,“ říká starosta města Miroslav Jemelka. Současně dodal, že Severočeská energetika Děčín přistoupila ke stížnostem lidí z Dolní Poustevny odpovědně a rozhodla se situaci ve městě řešit.

„Manažer procesu SČE Děčín Vojtěch Jůda do Dolní Poustevny přijel a konstatoval, že příčin častých výpadků v dodávkách elektrické energie u nás je hned několik,“ pokračuje Jemelka. „V prvé řadě se na nich podepisuje přetížená síť. Svou roli hrají samozřejmě i zastaralé rozvody, ale také nárazové odběry elektrické energie. Ty mají na svědomí zřejmě vietnamští prodejci a jejich elektrická kamínka, kterými si v podzimních a zimních měsících ve svých obchodech a stáncích přitápějí.“

Energetici se proto rozhodli, že okamžitě opraví a zmodernizují některé dolnopoustevenské trafostanice. Jako první přišla na řadu ta v centru města. Energetici se postarají také o lepší propojení a zokruhování trafostanic. Díky tomu případný výpadek jedné z nich nepřeruší dodávky elektrické energie úplně. V činnosti ji jednoduše nahradí trafostanice jiná. V průběhu jarních měsíců už bude mít SČE Děčín také k dispozici kompletní harmonogram prací, které mají zajistit bezproblémový odběr elektrické energie v Dolní Poustevně.

„Energetici nám také předběžně přislíbili, že se pokusí o modernizaci svých zařízení v okolních městech a obcích,“ dodává ještě Jemelka. „Prozatím trvá, že případné výpadky v dodávkách elektřiny v Mikulášovicích, Velkém Šenově či Vilémově se negativně projevují tady u nás v Dolní Poustevně,“ uzavírá starosta města Miroslav Jemelka.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )