Dolnopoustevenský posel

Co js(te)me hasiči, co js(te)me dělali?

Autor: HeKr

Rok se s rokem sešel a je tu proto čas poohlédnout se za rokem uplynulým, který se pro většinu z nás stal rokem přírodních katastrof, ale i rokem opětovného stmelení celé naší malé, zato však krásné země.

Činnost dolnopoustevenských hasičů v roce 2002 začala už v lednu. Jednalo se nejenom o samotné zásahy všeho druhu, ale také o kulturní akce a různé soutěže. Mezi akce pořádané místními hasiči patřilo, jako již tradičně pálení čarodějnic na konci dubna. V květnu to byl již pátý ročník memoriálu Rudolfa Novotného v útoku požárních družstev za účasti všech sborů Šluknovského výběžku spojený s country zábavou v areálu restaurace U vodníka. V květnu jsme také pořádali okresní kolo hry Plamen mladých hasičů. Družstva mužů i žen se v průběhu roku zůčastnila soutěží požárních družstev zařazených do Florián cupu Šluknovského výběžku, kde celkově skončili muži na 9. místě a ženy na 3. místě. Mimo tradiční akce patřila i spolupráce při zajišťování například loutkového festivalu, oslav města atd. V červenci se zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení v Základní škole ve Velkém Šenově společně s ostatními sbory celého okolí. Na konci prázdnin pořádal náš sbor soustředění mladých hasičů na výletišti Čtverec za účasti dětí z Dolní Poustevny, Vilémova a Království. Byly to tři dny plné her, soutěží a koupání. Tradičním zakončením starého roku se pro hasiče stalo odpálení silvestrovského ohňostroje.

Je však nutné uvést, že naše jednotka neprožívala pouze radostné a klidné události. V průběhu celého roku zasahovala dvaatřicetkrát, a to v různých případech, které se nyní pokusíme čtenářům přiblížit. Mimo klasické technické pomoci, jakými jsou čistění kanalizace, navážení vody, mytí silnic a likvidace obtížného hmyzu (sršni, vosy) patřily i ty více náročnější a těžší. začátkem roku začal následkem nízkých teplot zamrzat Luční potok. Bylo proto nutné bourat ledy, aby nedošlo k vylití z koryta a zatopení přilehlých objektů. Přestože byl v našem městě na požáry klid, vyjížděla jednotka k šesti požárům. Pouze ve dvou případech (požár stromu u Hraničního rybníka a požár sena na Nové Vísce) se jednalo o zásahy ve městě. Ostatní zásahy se odehrávaly v okolních obcích. V lipové dvakrát, Lobendavě jednou a jednou také v Mikulášovicích.

Mezi zásahy patřily i mimořádné události, ale i zásahy, se kterými se naše jednotka setkala po prvé. K těm lehčím a pro mužstvo psychicky méně náročným patřilo vyprošťování býka z odpadní jímky na statku v Karlíně. Za pomoci zemědělské techniky se podařilo zhruba po dvou hodinách býka vyprostit a zachránit. Dalším zachráněným byl malý pes, který spadl do studny u nádraží. Bohužel mezi mimořádné události patřil i zásah se smutným koncem. Zasahovali jsme při tragické události, kterou bylo utonutí dítěte. Mezi největší  a také zcela novou zkušenost patřila pomoc při likvidaci škod způsobených povodněmi. Naši hasiči se aktivně po dobu deseti dnů podíleli na likvidaci škod v Litoměřicích a okolí. Za dobře odvedenou pomoc a práci obdržel náš sbor nejeden děkovný dopis nejen z Litoměřic, ale i z krajského a okresního města. K dalším živelným pohromám patřily podzimní celorepublikové vichřice, které v našem městě znamenaly „pouze“ několik vyvrácených stromů a polámaných větví.

 Rádi bychom touto cestou poděkovali městi i celému, dnes již bývalému, zastupitelstvu za veškerou spolupráci a podporu našemu sboru. Pevně věříme, že tato skvělá spolupráce bude pokračovat i v tomto roce. Poděkování patří samozřejmě také všem členům naší jednotky, kteří v dnešní době, kdy nikdo nemá práci jistou i na úkor svých rodin, kterým také patří naše poděkování, obětují svůj volný čas tomuto ušlechtilému poslání.

 V závěru bychom chtěli touto cestou pozvat všechny občany našeho městečka na připravované kulturní akce k 120. výročí založení hasičského sboru v Dolní Poustevně, které si připomenem a současně také oslavíme v tomto roce. O všech akcích budeme včas informovat, a to prostřednictvím Posla, městského rozhlasu a plakátů.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )