Dolnopoustevenský posel

Starostové západní části Šluknovska

Autor: rd

nenechali nic náhodě

Sdružení pro rozvoj Šluknovska bedlivě monitoruje vývoj situace kolem zajištění lékařské služby první pomoci na severu okresu Děčín. Zejména pak stanoviště ve Velkém Šenově. Potvrzuje to mimo jiné i korespondence mezi předsedou sdružení, šluknovským starostou Milanem Kořínkem, a vedoucím odboru zdravotnictví krajského úřadu Petrem Severou.

„Ve čtvrtek 23. ledna se opět ke krátké schůzce sešli starostové severní části Šluknovského výběžku,“ píše Milan Kořínek a pokračuje: „Dohodli jsme se, že počkáme na návrh krajského úřadu, který bychom měli obdržet do konce ledna 2003 a teprve potom zaujmeme konečné stanovisko. Přesto bychom chtěli, aby Váš odbor do návrhu zapracoval tyto naše připomínky: Starostové obcí Šluknovska jsou přesvědčeni, že je nutné zachovat ordinační hodiny LSPP v intervalu od 18.00 do 07.00 hodin ve všední dny, ve dnech volna pak celých 24 hodin. Je třeba udržet stanoviště LSPP ve Velkém Šenově. Část nákladů na provoz LSPP, která přesahuje náklady hrazené krajským úřadem, budou hrazeny z rozpočtu obcí. Jejich výši je třeba stanovit na základě ekonomického rozboru. Krajský úřad by měl zvážit nabídku 1. Lužické nemocnice na provozování LSPP na Šluknovsku a posoudit její ekonomickou výhodnost. Nadále připravovat rozšíření rychlé záchranné služby do Velkého Šenova.“

Petr Severa odpověděl, že prioritou pro kraj není zajištění samotné LSPP, ale dostatečné zabezpečení zdravotnické záchranné služby, která poskytuje kvalitnější a dostupnější péči. Podle Severy bude Zdravotnická záchranná služba Děčín situaci na Šluknovsku v současné době řešit za pomoci tří subjektů. Prvním je Zdravotnická záchranná služba s výjezdovým stanovištěm v Rumburku. Ta bude vyjíždět k pacientům i v západní části Šluknovska v denních hodinách. Dalšími jsou stanoviště LSPP ve Velkém Šenově a Varnsdorfu. Ty zajistí tzv. přednemocniční péči v nočních hodinách a ve dnech svátků. Zahájení ordinačních hodin LSPP ve Varnsdorfu a Velkém Šenově bude kraj podle Petra Severy garantovat podle ukončení ordinační doby místních ambulantních praktických lékařů, a to včetně příslušného finančního zajištění.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )