Dolnopoustevenský posel

Poděkování

Autor: rd

Děkuji Městskému řadu v Dolní Poustevně za blahopřání a peněžitý dar k narozeninám. Současně děkuji paní Lexové, která nám, jubilantům, tyto dary a přání přináší. Antonín Plánský

 

Páter Milan Matfiák děkuje členům technických služeb, jmenovitě Petru Kalčíkovi, Františku Klabanovi ml. a Ladislavu Bednářovi ml. za pomoc při kácení přestárlého porostu u kostela v Dolní Poustevně. Páter Matfiák je s odvedenou prací uvedených více než spokojen a věří v další úspěšnou spolupráci.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )