Dolnopoustevenský posel

Vzhůru na Kavčí hory

Autor: SaM

aneb Co dělá kulturní a školská komise?

Jak už název komise říká, většina její činnosti se orientuje na práci s dětmi a kulturu ve městě. V uplynulém měsíci březnu jsme uskutečnili zájezd do děčínského bazénu. Výletu se zúčastnilo 25 dětí a 10 dospělých. V neděli 23. března se vydařil dětský maškarní ples. Na něm se „vyřádilo“ 108 dětí v četných maskách a do svého reje vtáhly i 68 dospělých. Na obou akcích se finančně podílel městský úřad a řada dolnopoustevenských podnikatelů. Pěknou akci jsme uskutečnili v noci z pátku na sobotu 28. března s názve Noc s Andersenem za účasti třiceti dětí ze základní školy a čtrnácti z mateřinky. Máme za sebou také dubnový Den Země a Pochod za vodníkem Česílkem, který by se pochopitelně neobešel bez organizační pomoci našich rybářů.

Na tento měsíc připravujeme dva zájezdy. 4. května se vypravíme do Lysé nad Labem na prohlídku Vesnice lidových řemesel a 17. května využijeme nabídku České televize a v rámci dne otevřených dveří si prohlédneme Kavčí hory. Na oba zájezdy srdečně zveme děti i dospělé.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )