Dolnopoustevenský posel

Sběr tříděného odpadu

Autor: Hana Matějková

Na základě vašich častých dotazů zveřejňujeme následující informace o systému sběru a likvidaci tříděného odpadu v Dolní Poustevně. Na městském úřadě (odpadové hospodářství) jsou stále zdarma k dostání zelené pytle pro tříděný odpad. Do pytlů patří vždy jen jeden druh odpadu: papír, plastové nádoby, textil, sklo, igelitové obaly, kov, PET láhve nebo Tetra PAK obaly. Budou-li pytle obsahovat jiný nebo nevytříděný odpad, nemohou být odvezeny. Svoz zajišťuje firma Pro EKO Varnsdorf každé sudé pondělí ráno kolem osmé hodiny. Naplněné pytle připravte vždy včas na viditelné místo při okraji chodníku, vozovky nebo vámi známé místo svozu. Pokud nejste spokojeni nebo nastanou s tímto systémem sběru jakékoliv problémy, neprodleně se, prosím, obraťte na MěÚ, odpadové hospodářství.

Další možnost, jak likvidovat tříděný odpad, představují sběrné nádoby na papír, plastové obaly a sklo umístěné na sedmi stanovištích.  Najdete je u bytovek za nádražím (č. p. 410 - 413), pod bytovkou u letadla před bývalým skladem Centrofloru č. p. 1,  u bytovek před městským úřadem,  u bytovek u křížku - nad policií (č. p. 387, 388), u hřbitova v Dolní Poustevně, v prostoru odbočky u Karlínského rybníka v Horní Poustevně a také před Zeleným domem.

Upozorňujeme, že tyto sběrné nádoby jsou určeny jen pro tříděný odpad. Pro likvidaci většího množství tříděného odpadu je k dispozici otevírací klička na MěÚ (odpadové hospodářství).

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )