Dolnopoustevenský posel

Svoz velkoobjemového odpadu

Autor: rd

(není určen pro podnikatele)

Dvakrát ročně, vždy před svozem nebezpečného odpadu, proběhne svoz velkoobjemového odpadu, který je zdarma a určen pro majitele obyt. domků a bytů. Rozhodlo tak zastupitelstvo, které chce touto cestou zabránit hromadění odpadu v obci, vzniku černých skládek a hlavně chce vyjít vstříc občanům, kteří nemají možnost sami tento velkoobjemový odpad odvést na příslušná místa. Tento svoz se netýká podnikatelských subjektů!

Svoz se uskuteční ve dnech:

Sobota 3. května od 8 hodin v Dolní Poustevně. Ulice Lobendavská, Nádražní, U Letadla, Potoční, Tyršova, Komenského, Na Růžku, Akátová, Na Kopci, Příčná, Za Drahou.

Sobota 10. května od 8 hodin v Dolní Poustevně. Ulice Vilémovská, Pod Hamrem, Hraniční, Kaštanová, Nad Parkem, Sadová, Souběžná, K. Světlé, Čs. armády, Medová, JAKAMADO, U Kostelíka, Střední, Hřbitovní, Nad Údolím, Lesní, Na Samotě.

17. května od 8 hodin v Horní Poustevně. Části Horní Poustevna, Markéta, Karlín, Nová Víska.

Pro bytovku budou přistaveny kontejnery:

5. a 6. května č. p. 374 - 379 (u letadla) a 410 - 413 (u nádraží)
12. a 13. května č. p. 380 - 382 (u hranic) a 387 - 388 (u křížku)

Svozový materiál: koberce, nábytek, odpadní podlahové krytiny, čalouněný nábytek, molitany, lepenka, polystyrén, plast, papír, textil. Drobný materiál připravte do pytlů, krabic apod. Pro snazší manipulaci! Svoz není určen pro odpad, který obsahuje nebezpečné složky. Pro tento nebezpečný odpad se uskuteční svoz 24. května.

Velkoobjemový odpad přistavte k okraji vozovky, chodníku, popř. na obvyklé místo svozu komunálního odpadu tak, aby nebyl ohrožen nebo omezen provoz komunikace, před určenou osmou hodinou. Svoz zajistí místní technické služby pomocí multikáry a traktoru. Žádáme vás o pomoc při nakládce odpadu. Upozorňujeme, že odvezen bude pouze odpad osobně předaný majitelem nemovitosti!

Pro občany Dolní Poustevny, kteří nestihnou nebo nemohou využít tyto termíny svozu, je možnost celoročně využívat svozový dvůr v areálu bývalé kotelny (stavebniny), kde se mohou zbavit tohoto odpadu také zdarma vždy poslední sobotu v měsíci od 10 do 12 hodin .

Podrobné informace vám poskytne Hana Matějková, odp. hospodářství MěÚ v Dolní Poustevně. Tel. 412 397 136 nebo 412 397 221.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )